Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Ce competențe trebuie să arate candidații în timpul testelor?

Instituțiile UE caută candidați talentați, motivați, care pot face dovada următoarelor competențe generale:

  • analizarea și rezolvarea problemelor: identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile;
  • comunicare: capacitatea de a comunica în mod clar și precis, atât oral, cât și în scris;
  • oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate: capacitatea de a-și asuma responsabilități și de a lua inițiative pentru realizarea unei activități de înaltă calitate, în conformitate cu procedurile stabilite;
  • învățare și dezvoltare: dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru;
  • stabilirea priorităților și organizare: capacitatea de a acorda prioritate celor mai importante sarcini, de a lucra într-un mod flexibil și de a-și organiza în mod eficace volumul de muncă;
  • reziliență: capacitatea de a-și menține eficacitatea în condițiile unui volum mare de lucru, de a gestiona în mod pozitiv frustrările organizaționale și de a se adapta la un mediu de lucru în schimbare;
  • lucrul în echipă: capacitatea de a coopera cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, și de a respecta diferențele dintre persoane;
  • spirit de lider (numai pentru administratori): capacitatea de a gestiona, dezvolta și motiva personalul pentru a obține rezultate.

În plus, pentru profilurile mai specializate, instituțiile au nevoie de candidați înalt calificați în domeniul lor. Consultați anunțul de concurs pentru detalii despre competențele cerute în domeniul în cauză și despre testele prin care se vor evalua competențele generale și cele în domeniu.

Începând din 2023, EPSO intenționează să utilizeze un nou cadru de competențe. Puteți afla mai multe despre acesta aici.