Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Egalitate

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Iată câteva exemple care ilustrează ce facem noi, cei de la EPSO, pentru a a transforma egalitatea de șanse în realitate:

  • Toate procedurile de selecție aplică în mod consecvent o politică a egalității de șanse și respectă normele europene și internaționale de combatere a discriminării, inclusiv pe cele de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).
  • Furnizăm amenajări corespunzătoare pentru candidații cu nevoi specifice impuse de un handicap sau de o afecțiune medicală.
  • Activitatea comisiilor de evaluare EPSO este caracterizată întotdeauna de imparțialitate. Componența comisiilor de evaluare este eterogenă, pentru a asigura echilibrul în ceea ce privește genul, vârsta, cetățeniile, limbile vorbite etc. Membrii lor sunt formați la cele mai înalte standarde profesionale de selecție și folosesc metode de evaluare obiective și lipsite de prejudecăți.

Căutăm deci să ne asigurăm că toți candidații au aceleași posibilități și acces egal la procedurile sale de selecție.

Alte acțiuni pe care le întreprindem în acest domeniu:

  • Efectuăm analize statistice sistematice și monitorizăm constant întrebările și exercițiile, pentru a asigura metode de selecție și evaluări standardizate și obiective, bazate pe competențe.
  • Colectăm sistematic opiniile candidaților prin intermediul sondajelor de satisfacție, în încercarea de a ne îmbunătăți permanent procesele.
  • Examinăm CV-urile după anonimizare și notăm lucrările de la probele scrise numai pe baza unor criterii obiective.
  • Verificăm accesibilitatea comunicării, a procedurilor de selecție și a testelor EPSO. Dacă este necesar, producem formate adaptate, accesibile tehnologiei asistive.

Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Întrebări și răspunsuri” dedicată egalității de șanse.

Aveți nevoie de ajustări speciale pentru a putea participa la testele de selecție EPSO, din cauza unui handicap sau a unei afecțiuni medicale? Consultați secțiunea cu informații importante din partea dreaptă a acestei pagini.

 

Urmăriți materialul video de mai jos pentru a afla mai multe despre toate amenajările pe care le oferim în cadrul testelor de selecție pentru candidații cu handicap sau cu nevoi specifice:

Video file