Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Multilingvism

Multilingvismul este unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene, iar traducătorii, corectorii, juriștii-lingviști și interpreții joacă un rol fundamental în acest domeniu. Traducând mesajele, reglementările, politicile și acțiunile UE în limbile oficiale ale Uniunii, ei îi permit UE să se adreseze cetățenilor săi în propria lor limbă.

Traducător

Fișa postului

Iată câteva din atribuțiile traducătorilor: traduc documente juridice, financiare și științifice, documente de politică, rapoarte, corespondență și texte de natură tehnică; furnizează consultanță lingvistică în multiple domenii; gestionează site-uri web multilingve; editează originale redactate de alți funcționari ai UE, etc.

Principalele calificări necesare

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă oficială a UE, să cunoașteți foarte bine cel puțin alte două limbi și să aveți o diplomă de licență în orice domeniu. Atenție, calificările pot varia! Consultați întotdeauna cerințele procedurii de selecție care vă interesează.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre diferitele categorii de personal.

Urmăriți și paginile Posturi disponibile sau Stagii de pe site-ul nostru.

Corector

Fișa postului

Iată câteva din atribuțiile corectorilor: corectează documente; verifică dacă textele traduse sunt conforme cu originalul; pregătesc și verifică conținut, în diferite formate și pe diferite suporturi; corectează greșeli de ortografie, gramatică și sintaxă; ajută la organizarea și monitorizarea proceselor de producție implicate în editare etc.

Principalele calificări necesare

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă oficială a UE și să cunoașteți foarte bine o a doua limbă. În plus, trebuie să aveți fie studii superioare nonuniversitare sau universitare și câțiva ani de experiență profesională, fie studii liceale și mai mulți ani de experiență profesională. Atenție, calificările pot varia! Consultați întotdeauna cerințele procedurii de selecție care vă interesează.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre diferitele categorii de personal.

Urmăriți și paginile Posturi disponibile sau Stagii de pe site-ul nostru.

Jurist-lingvist

Fișa postului

Juriștii-lingviști ai UE se asigură că toate actele legislative noi sunt traduse corect în celelalte limbi oficiale ale UE și reflectă fidel originalul.

Ei trebuie să fie juriști buni, cu competențe lingvistice deosebite. Iată câteva din atribuțiile juriștilor-lingviști: urmăresc tot parcursul procedurilor legislative și joacă rol de consilieri; oferă orientări pentru redactarea textelor legislative; examinează și revizuiesc texte juridice și verifică dacă acestea respectă normele formale etc. 

Principalele calificări necesare

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă oficială a UE, să cunoașteți foarte bine cel puțin alte două limbi și să aveți o diplomă de licență în drept. Atenție, calificările pot varia! Consultați întotdeauna cerințele procedurii de selecție care vă interesează.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre diferitele categorii de personal.

Urmăriți și paginile Posturi disponibile sau Stagii de pe site-ul nostru.

Juriștii pot căuta și oportunități de contracte temporare pe site-ul Curții de Justiție a UE.

Interpret de conferințe

Fișa postului

Serviciul de interpretare al instituțiilor UE este cel mai mare din lume. Interpreții săi de conferință traduc verbal într-una din limbile oficiale ale UE discuțiile purtate în timpul reuniunilor, utilizând fie interpretarea simultană, fie pe cea consecutivă. 

Ei lucrează într-un mediu stimulant și multicultural. Trebuie să fie capabili să comunice eficient, să înțeleagă rapid aspecte variate și adesea complexe, să reacționeze și să se adapteze rapid la circumstanțe în schimbare și să lucreze sub presiune. 

Principalele calificări necesare

Trebuie să stăpâniți perfect o limbă a UE, să cunoașteți temeinic cel puțin alte două limbi și să aveți fie o calificare corespunzătoare în interpretare de conferință, fie o diplomă de licență și unul sau mai mulți ani de experiență profesională în domeniuAtenție, calificările pot varia! Consultați întotdeauna cerințele procedurii de selecție care vă interesează.

Instituțiile apelează uneori nu doar la interpreții angajați ca funcționari, ci și la interpreți independenți. Pentru a afla cum puteți deveni interpret independent pentru Comisia Europeană, Parlamentul European și Curtea Europeană de Justiție, consultați site-ul: Lucrați ca interpret independent în instituțiile UE.

Aflați mai multe despre procedurile de selecție și despre diferitele categorii de personal.

Urmăriți și paginile Posturi disponibile sau Stagii de pe site-ul nostru.