Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Diversiteit, inclusie en gelijkheid

Colleagues with a disability and of different backgrounds

De bevordering van inclusie, gelijkheid en diversiteit is een belangrijke taak van de Europese Unie. Daarom streeft de EU ook naar een divers en inclusief personeelsbestand.

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) streeft actief naar meer diversiteit bij de EU-ambtenaren, zodat zij een afspiegeling vormen van de EU-burgers waarvoor zij werken.

De EU-wetgeving verbiedt elke vorm van discriminatie, op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische afkomst, sociaal-economische achtergrond, taal, godsdienst of overtuiging, nationaliteit, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk.

Bij de selectieprocedures wil EPSO dan ook zorgen voor gelijke toegang en kansen voor alle kandidaten, zodat hun vaardigheden op voet van gelijkheid met elkaar kunnen worden vergeleken.

EPSO is vastbesloten om alle mogelijke belemmerende factoren zoals vooroordelen of discriminatie op te sporen en aan te pakken, en te zorgen voor aangepaste voorzieningen voor mensen met een handicap.

De constante inzet van de EU-instellingen, -organen en -agentschappen voor diversiteit en inclusie is ook voelbaar op de werkplek: elke persoon wordt gewaardeerd en gerespecteerd, en diversiteit wordt gezien als een bron van verrijking en innovatie.

Lees meer over Gelijke kansen.