Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Stages bij leden van het Europees Parlement

Het Europees Parlement biedt stages aan bij het secretariaat-generaal (de zogeheten Schuman-stages), maar je kunt ook een stage doen bij een lid van het Europees Parlement.

Op grond van een overeenkomst met het Europees Parlement kunnen leden van het Europees Parlement betaalde stages aanbieden bij hun kantoor in Brussel of Straatsburg.

De stages duren tussen zes weken en vijf maanden. Het parlementslid dat de stage aanbiedt, beslist zelf over de duur. De stage kan op elk moment in het jaar van start gaan.

De maandelijkse vergoeding bedraagt tussen 858 en 1407 euro voor een voltijdse stage.

 

Waarom zou ik een stage doen bij het Europees Parlement?

Een stage biedt je meer inzicht in de werkmethoden van de leden van het Europees Parlement.

Wie kan solliciteren?

Kandidaten moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • 18 jaar of ouder zijn (hier kan eventueel van worden afgeweken in naar behoren gemotiveerde gevallen);
  • de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, een toetredingsland of een kandidaat-lidstaat. Ook onderdanen van derde landen kunnen stagelopen, mits zij voldoen aan de visumverplichtingen;
  • een diploma van middelbaar onderwijs hebben behaald dat toegang geeft tot een universitaire studie, een hogere of technische opleiding van een gelijkwaardig niveau hebben gevolgd, of een universitair diploma hebben behaald;
  • een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie;
  • niet aan een arbeidscontract of enige andere contractuele arbeidsverplichting gebonden zijn tijdens de stage;
  • niet eerder stage bij een parlementslid gelopen hebben en ook niet eerder als plaatselijk of geaccrediteerd parlementair medewerker gewerkt hebben.

Hoe kan ik solliciteren?

Neem rechtstreeks contact op met de leden van het Europees Parlement.

 

U kunt hier meer over lezen in de brochure Stages en studiebezoeken bij leden van het Europees Parlement  

Meer informatie: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/work-with-us/traineeships