Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Hoe vraag ik een tegemoetkoming in de reis- en/of verblijfskosten aan?

Neem op de dag van het assessment de volgende documenten mee:

  • de drie formulieren hieronder (ingevuld en ondertekend)
  • een kopie van uw identiteitskaart (beide zijden, indien van toepassing) of paspoort
  • reisdocumenten.

De volgende documenten worden aanvaard als bewijsstukken:

  • vliegtuig: uw instapkaart of een kopie van uw ticket (factuur alleen is niet voldoende)
  • trein, bus, boot: een kopie van uw ticket (factuur alleen is niet voldoende)
  • auto: de originele tankbon en/of het originele tolbewijs (daterend van niet meer dan twee dagen voor het assessment en alleen voor een weg die naar het assessmentcentrum leidt).

Als u deze documenten niet meebrengt, wordt uw aanvraag geweigerd.

  • een hotelrekening als u recht heeft op een bijdrage in de verblijfskosten (zie punt 6 van het reglement).

Beschikt u op de dag van de tests nog niet over alle documenten, dan kunt u het complete dossier ook opsturen:

als uw assessment in Brussel plaatsvindt, naar:

Europees Bureau voor personeelsselectie
Reiskosten kandidaten
L-107
B-1049 Brussel
België

of

als uw assessment in Luxemburg plaatsvindt, naar

Antenne van EPSO in Luxemburg
Europees Hof van Justitie, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg L-1115

Het in uw EPSO-account vermelde adres moet uw officiële woonplaats zijn tijdens de selectieprocedure. Wij raden u aan van alle documenten een kopie te bewaren.

Wanneer u deelneemt aan het assessment kunt u, als u daarvoor in aanmerking komt, om een tegemoetkoming in de reiskosten vragen. Dat betekent niet dat de gemaakte kosten volledig worden vergoed (artikel 2). Voor een tegemoetkoming in de verblijfskosten komt u uitsluitend in aanmerking als de verschillende tests van het assessment op opeenvolgende dagen plaatsvinden of als de laatste test niet later dan drie dagen na de eerste plaatsvindt (artikel 6). Conform onderstaande regels krijgt u geen tegemoetkoming in de overnachtingskosten voor de nachten vóór en na het assessment:

Let op: We wijzen u erop dat uw aanvraag om een tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten uiterlijk drie maanden na het assessment volledig moet zijn ingediend.

 

Belangrijke documenten:

- Formulier voor het aanvragen van de tegemoetkoming

- Formulier “Juridische entiteit (LEF)” (kies “natuurlijke persoon”)

- Formulier “Financiële identificatiegegevens (BAF)”