Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Diversiteit en inclusie

Picture showing 6 people

De EU beschouwt diversiteit als een bron van rijkdom, innovatie, creativiteit en kracht. In een diverse, inclusieve werkomgeving krijgen alle personen met verschillende achtergronden gelijke kansen, voelen zij zich verbonden en worden zij gewaardeerd voor hun unieke bijdrage.

Een eerlijk selectieproces is slechts de eerste stap op weg naar diversiteit.

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen doen er ook alles aan om diversiteit te behouden en een inclusieve werkplek te creëren, via een reeks gerichte maatregelen. Zo bijvoorbeeld

  • nemen zij maatregelen om ervoor te zorgen dat alle EU-personeelsleden zich gewaardeerd voelen en hun volledige potentieel tijdens hun hele loopbaan kunnen benutten;
  • is het personeelsbeleid gericht op een beter evenwicht tussen werk en privéleven, bv. door telewerk en flexibele werkregelingen voor alle personeelsleden;
  • organiseren zij opleidingen voor managers en personeel om discriminatie, intimidatie, pesten, ongelijke behandeling of ongepast gedrag op de werkplek aan te pakken en te corrigeren.

Meer over diversiteit en inclusie in de instellingen en organen van de EU is te vinden op deze webpagina.

EPSO legt in zijn voorlichtingsactiviteiten de nadruk op gelijke kansen en diversiteit om divers talent uit alle EU-lidstaten aan te trekken. Daarnaast investeert het in gerichte communicatiecampagnes, zoals de oproep tot samenwerking met organisaties voor diversiteit en inclusie in de EU. Zo probeert EPSO meer divers talent te bereiken, waardoor de sollicitanten en uiteindelijk de werknemers van de EU-instellingen hopelijk een betere afspiegeling van de EU-bevolking zullen vormen.