Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Externe betrekkingen

Specialisten op het gebied van externe betrekkingen dragen bij tot de bevordering en bescherming van de belangen en waarden van de EU in de betrekkingen met derde landen en intergouvernementele organisaties.

Zij dragen bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU door de internationale samenwerking te coördineren, de internationale veiligheid te versterken en de eerbiediging van de mensenrechten te ondersteunen. 

Medewerker externe betrekkingen

Functieomschrijving

Medewerkers externe betrekkingen werken samen met nationale diplomatieke diensten van de EU-lidstaten en met de verschillende EU-instellingen om het externe optreden van de Europese Unie te helpen harmoniseren.

Zij nemen ook deel aan onderhandelingen over en de uitvoering van multilaterale overeenkomsten, zij vertegenwoordigen de EU in het buitenland, werken nauw samen met EU-delegaties en ambassades en stellen politieke verslagen en briefings op voor beleidsmakers.

Kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen goed en heeft een relevant diploma waarmee u kunt instappen in rang AD5 (de laagste rang voor administrateurs). Met enkele jaren relevante werkervaring kunt u zelfs in een hogere rang beginnen (rang AD7). De vereiste kwalificaties kunnen verschillen, dus controleer altijd de specifieke vereisten van elke selectieprocedure.

Meer informatie over selectieprocedures en de verschillende personeelscategorieën.

Meer informatie over vacatures of stages.

Kijk ook op de website van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor meer vacatures en stagemogelijkheden.