Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

CAST Permanent-selectieprocedure

woman talking to people sitting on her left side

Via de CAST Permanent-procedure selecteren de EU-instellingen, -organen en ‑agentschappen arbeidscontractanten voor verschillende vakgebieden.

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectie-instrument voor arbeidscontractanten). Permanent betekent hier dat er geen uiterste datum is voor inschrijving: u kunt op elk moment een sollicitatie indienen.

Arbeidscontractanten krijgen een tijdelijk contract en leveren manuele of administratieve ondersteunende diensten of zorgen voor extra mankracht op gespecialiseerde terreinen wanneer er niet voldoende ambtenaren zijn met de nodige vaardigheden.

Arbeidscontractanten worden op twee manieren aangeworven:

1) CAST Permanent 

Arbeidscontractanten kunnen worden aangeworven via de CAST Permanent-selectieprocedure. 

CAST staat voor Contract Agents Selection Tool (selectie-instrument voor arbeidscontractanten). Permanent betekent hier dat er geen uiterste datum is voor inschrijving: u kunt op elk moment een sollicitatie indienen.

Op onze pagina over vacatures vindt u de CAST-Permanent- oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor diverse profielen, zoals financiën, politieke zaken/EU-beleid, secretariaats- en kantoormedewerkers, informatietechnologie, rechten of communicatie, om er maar een paar te noemen. Als u solliciteert, moet u de daarmee verband houdende instructies volgen.   

Om deel te nemen aan de selectie moet u een EPSO-account aanmaken en een aantal gegevens over uw persoon, opleiding en professionele achtergrond invoeren in de CAST-databank.

Als u een sollicitatie indient voor de CAST Permanent-selectieprocedure betekent dit niet dat u automatisch zult worden uitgenodigd voor de tests. 

Wanneer vacatures moeten worden ingevuld, gaan de EU-instellingen, -organen en -agentschappen op zoek naar geschikte kandidaten in de CAST-databank. Vervolgens stellen zij een shortlist op van een beperkt aantal kandidaten wier vaardigheden overeenkomen met de functievereisten in kwestie.

Deze voorgeselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor tests die door EPSO worden georganiseerd: meerkeuzetests per computer (tests op het gebied van verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen), een competentietest (kennis op het vakgebied) of een taalvaardigheidstest (voor linguïsten).  Het testsysteem wordt momenteel aangepast. Intussen organiseert EPSO alleen de tests op het gebied van het redeneervermogen, maar niet de competentietests. De aanwervende diensten van de EU-instellingen zullen de selectieprocedure voor arbeidscontractanten hieraan aanpassen en hun bevoegde diensten informeren over de te volgen procedure.

Als u geslaagd bent voor de tests kunt u worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uiteindelijk worden aangesteld.

Lees meer over de procedure op onze pagina CAST Permanent, waar u uw sollicitatie rechtstreeks kunt indienen.  

 

2) Ad hoc vacatures

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen kunnen indien nodig ook arbeidscontractanten aanwerven om specifieke vacatures in te vullen. Dat gaat dan om deskundigen op heel diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld financieel assistent, sociaal wetenschapper, webmaster of cyberbeveiligingsingenieur. 

In tegenstelling tot de CAST Permanent-procedure geldt voor elke vacature een uiterste indieningstermijn en zijn er specifieke richtlijnen betreffende de sollicitatie, de aanwervingsprocedure en alle andere aspecten.

De EU-instellingen, -organen en -agentschappen publiceren ad hoc vacatures voor arbeidscontractanten en stellen hun eigen sollicitatie- en aanwervingsprocedures vast. 

Op onze pagina over vacatures vindt u de actuele vacatures voor arbeidscontractanten. 

cast model graphic