Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

EPSO pertvarkos proceso pradžia

Pritarta naujai įgūdžių sistemai

EPSO pradėjo pertvarkos procesą. Pirmas darbotvarkės etapas – įgūdžių sistemos modernizavimas.

Europos Sąjungos institucijų tikslų įgyvendinimas prasideda nuo jų darbuotojų, todėl darbuotojų įgūdžiai turi kuo labiau derėti su jų užduotimis ir vertybėmis. Tam itin svarbu, kad visų lygmenų visų ES institucijų darbuotojai, nepriklausomai nuo jų kilmės, lyties, religijos, kultūros ar pareigų, turėtų bendrų savybių.

Šiuo atžvilgiu nuo 2010 m. EPSO naudoja įgūdžių sistemą, kurią sudaro 8 bendrieji įgūdžiai, tikrinami vertinimo centro etapu. Tačiau ES institucijų poreikiai bėgant laikui keitėsi. Įgūdžių sistemos peržiūra buvo būtina sąlyga siekiant sutelkti įvairių talentų rezervą, kuris gali veiksmingai tenkinti jų poreikius ir kuriuo būtų atsižvelgta į naują pažangą šiandienos darbo rinkoje.

Naujojoje įgūdžių sistemoje apibrėžiami įgūdžiai, kurie yra būtini, kad būtų galima veiksmingai atlikti tam tikrą darbą, ir pateikiama skaidri informacija apie atrankos procedūrą paaiškinant, kokias savybes kandidatai turi įrodyti per atitinkamus konkursų testus.

Įgūdžiai yra neatsiejama atrankos proceso dalis, nes jie yra pagrindas vertinant kandidatų tinkamumą eiti tam tikras pareigas. Jie sudaro sąlygas tiksliniam įdarbinimui. Potencialiems kandidatams taip pat aiškiai nurodoma, ko iš jų tikimasi.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad labiau specializuotų profilių atveju ES institucijos ieško ne tik bendrųjų įgūdžių turinčių, bet ir savo kompetencijos srityje labai kvalifikuotų kandidatų. Informacija apie konkrečios srities įgūdžius, taip pat apie bendrųjų ir konkrečios srities įgūdžių vertinimo testus pateikiama pranešime apie konkursą.

EPSO šią naująją įgūdžių sistemą pradės taikyti tik nuo 2023 m. organizuojamiems konkursams.

Susipažinkite su naujais bendraisiais įgūdžiais ir pagrindiniais elementais, į kuriuos atsižvelgta siekiant įvertinti įgūdžius per būsimus testus vertinimo centre, o mūsų interneto svetainėje sekite naujausią informaciją apie 2023 m. konkursus.