Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Uus konkursside korraldus – ülevaade olukorrast

EPSO haldusnõukogu (mis koosneb meie institutsioonilistest klientidest) kohtus 21. juunil Luxembourgis, et arutada mitut ettepanekut EPSO uue konkursside korralduse kohta. Haldusnõukogu tagasiside EPSO ettepanekutele oli pigem positiivne, kuid sisaldas ka mitmeid küsimusi, mis puudutasid võimalikke õiguslikke riske. Haldusnõukogu palus neid täiendavalt kaaluda.

Haldusnõukogu volitas EPSO direktorit korraldama arutelu, milles osalevad EPSO direktori õigusnõunik ning Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Kohtu õigustalitused. Seda õiguslikku arutelu alustatakse võimalikult kiiresti, et anda õiguslike riskide kohta täiendavaid juhiseid hiljemalt EPSO haldusnõukogu järgmisel koosolekul, mis on kavandatud 2022. aasta oktoobrisse.

Vahepeal jätkab EPSO uuenduslike valikumeetodite ja -menetluste kasutusele võtmist, et muuta meie konkursid lihtsamaks, lühemaks ja kõigile kättesaadavamaks.

Ajakohastamise kuupäev
27/06/2022 - 09:23