Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Praktika ELi institutsioonides, asutustes ja ametites

Picture of the big group of all trainees

Osale ELi praktikaprogrammis!

Praktikaprogrammid ELi institutsioonides, asutustes ja ametites pakuvad ainulaadset võimalust

 • saada aimu sellest, mida karjäär ELi institutsioonides endast kujutab

 • täiendada oma kutseoskusi

 • panustada isiklikku arengusse

Praktikat pakutakse paljudes valdkondades, näiteks

 • inimressursid

 • teabevahetus

 • info- ja sidetehnoloogiad

 • konkurentsiõigus 

 • keskkonnapoliitika

 • välissuhted

 • arengupoliitika

 • ja paljud teised!

Üldjuhul kestab praktika 5–6 kuud (on ka lühemaid/pikemaid praktikaid). Praktika on tasustatud (tasu on vastuvõtvate organisatsioonide lõikes erinev).
Allolevast rippmenüüst saate otsida pakutavaid praktikavõimalusi ELi institutsioonide, ametite ja asutuste järgi.
Edu!

Palun pange tähele, et sellel veebisaidil avaldatud teave ei ole ammendav. Iga ELi institutsioon, asutus või amet vastutab ise oma praktikandi valiku- ja töölevõtmismenetluse eest.  

Start typing to search or select from the list.

Praktika - ACER

Open for application: 28/04/2019
Deadline: no deadline for application
Location(s): Ljubljana (Sloveenia)
Institution/Agency: (ACER) Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

 

Praktikaprogramm on mõeldud peamiselt noortele ülikoolilõpetanutele, kuid selles võivad osaleda ka need, kes on elukestva õppe raames hiljuti akadeemilise kraadi omandanud ja alustavad uut karjääri.

Kes saavad kandideerida:

 • Vähemalt 18aastased Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
 • Kandidaadi haridustase peab vastama lõpetatud ülikooliõppele, mis kestab tavapäraselt vähemalt kolm aastat ning mida tõendab diplom (mis on välja antud ELi liikmesriigis või mille kohta on liikmesriigi ametiasutus välja andnud samaväärsuse tõendi).
 • Kandidaadil ei tohi olla mõnest Euroopa Liidu institutsioonist või asutusest saadud varasemat praktika- või töökogemust ja ta ei tohi olla kandideerimise ajal mõnes Euroopa Liidu institutsioonis või asutuses praktikat läbimas või tööl.

Kestus: 6 kuud

Tasustatud: jah. 600 eurot (igakuine toetus) ja 350 eurot (majutustoetus).

Alguskuupäevad: 1. september või 1. märts.


More information: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacanci…

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Deadline: no deadline for application
Location(s): Helsingi (Soome)
Institution/Agency: (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet

Igal aastal pakutakse ülikoolilõpetanutele kuni 20 praktikakohta. Praktikat saab teha teadusvaldkondades, nagu keemia, toksikoloogia, bioloogia, keskkonnateadus ja tehnoloogia, või täites haldusülesandeid, mis on seotud õigusküsimuste, teabevahetuse, rahanduse, personalihalduse või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on ELi liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riigi (Norra, Island, Liechtenstein) kodanikud.

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1300 eurot kuus

Alguskuupäevad: märtsis ja septembris


More information: https://jobs.echa.europa.eu/psp/pshrrcr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB…

Euroopa Regioonide Komitee: valitsusametnike õppekülastused

Deadline: no deadline for application
Location(s): Brüssel (Belgia)
Institution/Agency: Euroopa Regioonide Komitee

Programm on avatud ELi liikmesriigi riikliku, piirkondliku või kohaliku ametiasutuse töötajatele või praktikantidele. See võimaldab nii Regioonide Komiteel kui ka ametniku tööandajaks oleval asutusel parandada võimalusi teha koostööd ja luua võrgustikke. Lisaks on seda liiki vahetusprogrammis osalevatel ametnikel võimalus saada ülevaade Regioonide Komitee tööst, arendades samal ajal oma oskusi, pädevust ja teadmisi.

Kes saavad kandideerida: ELi liikmesriigi riikliku, piirkondliku või kohaliku ametiasutuse töötajad.

Kolmandate riikide (sealhulgas Ühendkuningriigi) kodanikud võivad kandideerida ja osutuda valituks erandjuhtudel, kui nende kandidatuur pakub komiteele erilist huvi ning kui nad täidavad Belgia sisserändeõiguse nõudeid riigis seaduslikult elamise ja töötamise kohta.

Kandidaadil peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või ta peab olema läbinud pool bakalaureusekraadi andvast õppekavast erialal, mida peetakse Regioonide Komitee töö seisukohast vajalikuks) ning töötama ametikohal, mis vastab oma tasemelt ja sisult ELi töötajate ametiülesannetele Regioonide Komitees.

Väga hea prantsuse või inglise keele oskus.

Kestus: 2 kuni 6 kuud (pikendatav kuni 12 kuuni)

Tasustatud: tasu maksab lähetav asutus.

Alguskuupäevad: igal ajal, kokkuleppel


More information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Euroopa Regioonide Komitee: õppekülastused

Deadline: no deadline for application
Location(s): Brüssel (Belgia)
Institution/Agency: Euroopa Regioonide Komitee

Lühiajalisele õppekülastusele oodatakse kandideerima üliõpilasi, kes soovivad õppeprojekti viimistleda või kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused osalevad ELi õigusaktide koostamises, muu hulgas sellistes valdkondades nagu kodakondsus, ühtekuuluvus, kliimamuutused, riigihanked ja julgeolek. Õppekülastus pakub suurepärase võimaluse tutvuda ELi poliitika geograafilise mõõtmega. Peale selle toetab see akadeemilist arengut ja annab vahetu kogemuse ELi nõuandva organi tööst.

Õppekülastus on tasustamata praktika. Õppekülastusele saamiseks peavad kandidaadid

 • esitama tõendi selle kohta, et õppekülastust rahastab stipendiumi, toetuse vms vormis muu asutus, näiteks ülikool, avalik-õiguslik / eraõiguslik asutus, valitsusväline organisatsioon,
 • või tõendama, et õppekülastus on nende õpingute lahutamatu osa (näiteks kui õppekülastus on vajalik lõputöö jaoks uurimistöö läbiviimise raames või õpingute lõpetamiseks).

Kes võivad kandideerida: ELi kodanikud.

Kolmandate riikide (sealhulgas Ühendkuningriigi) kodanikud võivad kandideerida ja osutuda valituks erandjuhtudel, kui nende kandidatuur pakub komiteele erilist huvi ning kui nad täidavad Belgia sisserändeõiguse nõudeid riigis seaduslikult elamise ja töötamise kohta.

Kandidaadil peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või ta peab olema läbinud pool bakalaureusekraadi andvast õppekavast erialal, mida peetakse Regioonide Komitee töö seisukohast vajalikuks).

Kandidaadid, kes oskavad suurepäraselt üht ELi ametlikku keelt ning rahuldaval tasemel prantsuse või inglise keelt.

Kestus: 1–4 kuud (sõltuvalt vahendite olemasolust võimalik pikendada kuni 6 kuuni)

Alguskuupäev: kokkuleppel


More information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Traineeships - EIOPA

Open for application: 13/07/2023
Deadline: no deadline for application
Location(s): Frankfurt (Saksamaa)
Institution/Agency: (EIOPA) Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
More information: https://eiopa.gestmax.eu/9/1/traineeship-positions?backlink=search

Praktika – Euroopa Kontrollikoda

Open for application: 01/09/2023
Deadline:
Location(s): Luxembourg (Luksemburg)
Institution/Agency: Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda korraldab oma töövaldkondadega seotud erialadel kolm praktikasessiooni aastas.

Kes saavad kandideerida? ELi kodanikud, kellel on kas ülikoolidiplom või läbitud vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (nt audit, eelarve, raamatupidamine, haldus, inimressursid, tõlkimine, teabevahetus, rahvusvahelised suhted, õigus).

Kestus: 3–5 kuud.

Tasustatud: need võivad olla tasustatud (1500 eurot kuus) või tasustamata, sõltuvalt eelarve hetkeolukorrast.

Alguskuupäevad: iga aasta 1. märts, 1. mai ja 1. oktoober.


More information: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Traineeships - ECDC

Deadline:
Location(s): Stockholm (Rootsi)
Institution/Agency: (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

The purpose of the programme is to provide trainees with an understanding of the Centre and its role within the activities of the European Union while also providing an opportunity to acquire practical knowledge and professional experience.

Who can apply: Nationals of a Member State of the EU, Norway, Iceland or Liechtenstein, who have completed their studies and been awarded a full university degree

Duration: 5-9 months

Paid: Yes. Around 2,009 € per month

Starting Dates: Between February and April 2024


More information: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships

Online and free info session on traineeships

Institution/Agency: Euroopa Liidu Nõukogu

Join us on 21 September at 2pm (CET) for our online and FREE info session on traineeships.

This is your chance to hear from us and get the answers you need to complete your application and become part of our next group of trainees.

Link to the session (no registration needed): https://eu01web.zoom.us/j/66836234171?pwd=WndvMFVWUm5qTlBiWjhlSmhTUjNwUT09 


More information: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/

Paid Internship

Location(s): Strasbourg (Prantsusmaa)
Institution/Agency: (eu-LISA) (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet)

IT related profiles: Artificial Intelligence, Business Analyst, IT Development, Cybersecurity, Project Management.

Type of contract: Paid Internship

Internship duration: 6 months (with the possibility of extension, 12 months total)

Monthly grant: 2,101.23 EUR1

Location: Strasbourg, France Starting date: 1 November 2023


More information: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=130

Internship

Location(s): Tallinn (Eesti), Brüssel (Belgia), Strasbourg (Prantsusmaa)
Institution/Agency: (eu-LISA) (Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet)
More information: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=129