Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Milliseid oskusi peavad kandidaadid konkursil kasutatavate testide ja katsete käigus tõendama?

Institutsioonid otsivad kandidaate, kes on andekad, motiveeritud ning kellel on järgmised üldvõimed ja -oskused.

  • Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus: oluliste asjaolude tuvastamine keerukate probleemide puhul ning loominguliste ja praktiliste lahenduste leidmine
  • Suhtlemisoskus: selge ja täpne suuline ja kirjalik suhtlemine
  • Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus: kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks isikliku vastutuse võtmine ja initsiatiivi ülesnäitamine, järgides kindlaksmääratud menetlusi
  • Õppimis- ja enesearendamisvõime: isiklike oskuste ning organisatsiooni ja selle töökeskkonda käsitlevate teadmiste arendamine ja süvendamine
  • Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus: olulisemate ülesannete esikohale seadmine, paindlikult töötamine ning oma töö tõhus organiseerimine
  • Pingetaluvus: tõhususe säilitamine ka suure töökoormuse puhul, positiivne toimetulek tööalaste pingetega ning kohandumine muutuva töökeskkonnaga
  • Meeskonnatöö oskus: oskus teha koostööd nii oma kolleegidega kui ka organisatsiooniväliste üksuste liikmetega ning inimeste erinevuste austamine
  • Juhtimisoskus (üksnes administraatorite puhul): inimeste juhtimine, arendamine ja motiveerimine seatud eesmärkide saavutamiseks

Lisaks otsivad institutsioonid spetsialistide ametikohtadele kandidaate, kes on oma valdkonnas kõrgelt kvalifitseeritud. Teave valdkonnapõhiste oskuste ning nii üld- kui ka valdkonnapõhiseid võimeid ja oskusi hindavate katsete kohta on esitatud konkursiteates.

EPSO-l on kavas alates 2023. aastast kasutusele võtta uus pädevusraamistik. Lisateave uue pädevusraamistiku kohta