Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Millised on sekretäri/kantseleitöötaja tööülesanded ELi institutsioonides?

Question categories:

Sekretäre/kantseleitöötajaid värvatakse tavaliselt büroohalduse ja haldustoega seotud ülesannete täitmiseks. Nad võivad täita mitmesuguseid ülesandeid, nagu toimikute ettevalmistamine, osakonna tegevuse korraldamise ja koordineerimise toetamine, dokumendihaldus, ning toetada kõikvõimalikel viisidel töörühmade, juhtivtöötajate ja ELi institutsioonide talituste tegevust.