Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Võrdsus

 Allpool on esitatud mõned näited selle kohta, kuidas EPSO muudab võrdsed võimalused toimivaks tegelikkuseks.

  • Kõigis valikumenetlustes kohaldatakse järjepidevalt võrdsete võimaluste poliitikat ning järgitakse ELi ja rahvusvahelisi diskrimineerimisvastaseid õigusakte, sealhulgas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.
  • Kandidaatidele, kellel on puudest või terviseprobleemist tingitud erivajadused, pakutakse mõistlikke abinõusid.
  • EPSO valikukomisjonide tööd suunav üldpõhimõte on erapooletuse põhimõte. Valikukomisjoni moodustamisel võetakse arvesse seda, et nendes osaleksid erineva taustaga inimesed, et seeläbi tagada tasakaal soo, vanuse, rahvuse, keele jne alusel. Neid koolitatakse vastavalt kõrgeimatele kutsestandarditele objektiivsete ja erapooletute hindamismeetodite alal.

Sel viisil püüab EPSO tagada, et kõigil kandidaatidel on võrdsed võimalused valikumenetlustes osalemiseks.

Lisaks teeb EPSO järgmist:

  • korraldab testiküsimuste süstemaatilisi statistilisi analüüse ja järelevalvet, et tagada standarditud ja objektiivsed pädevuspõhised meetodid ja hindamised;
  • kogub kandidaatidelt süstemaatiliselt tagasisidet rahuloluküsitluste kaudu, et oma tegevust pidevalt täiustada;
  • teeb anonüümseid elulookirjelduste kontrolle ja tugineb kirjalike testide hindamisel üksnes objektiivsetele kriteeriumidele:
  • kontrollib EPSO teabevahetuse, valikumenetluste ning testide ja katsete juurdepääsetavust. Vajaduse korral pakub EPSO tugitehnoloogia jaoks kohandatud vorminguid.

Lisateavet saab võrdsete võimaluste korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

Kas vajate puude või terviseprobleemi tõttu EPSO valikutestidel ja -katsetel osalemiseks eritingimusi? Lisateavet leiab selle lehe parempoolses veerus olevatelt linkidelt.

 

Allpool esitatud videos tutvustatakse võimalikke abinõusid, mida puuetega või erivajadustega kandidaatidele võidakse valikutestidel ja -katsetel pakkuda.

Video file