Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

EPSO juurdepääsetavus paraneb

hands on a screen reader

EPSO eksperdid töötavad selle nimel, et parandada juurdepääsu nii EPSO kasutajakontole kui ka kandideerimisavaldusele.

Tänu tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi, informaatika peadirektoraadi ja EPSO üldteenuste üksuse juurdepääsetavuse valdkonna ekspertidele on nägemispuudega kandidaatidel senisest hõlpsam EPSO kasutajakontot luua ja kandideerimisavaldust täita.

Mõned näited uuenduste kohta:

  •  Lingid on asendatud nuppudega, nii et kandidaadid saavad NVDA ekraanilugemisprogrammi juhendamisel otse ekraanil oleva teabeni jõuda.
  •  Captcha kood on asendatud libiseva Captchaga (Sliding Captcha), mille kasutamine on nägemispuudega kandidaatide jaoks hõlpsam.
  •  Soo valiku välja täitmisel loeb ekraanilugeja ette üksnes vajaliku teabe, et kandidaadil oleks lihtsam õige raadionupp valida. 
  •  Kirjutuskaitstud formaadis välju enam pole, sest neid ei olnud võimalik ekraanilugejaga lugeda.
  •  Et kasutajat mitte kasutuskõlbmatu teabega üle koormata, on kustutatud tabelid, mis täitsid üksnes ekraani kujunduse otstarvet.

Uuenduste eesmärk on tagada kooskõla veebisisu juurdepääsetavussuunistega (WCAG 2.0).

EPSO jätkab e-juurdepääsetavuse parandamist ja otsib selleks uusi võimalusi: jälgige uudiseid!