Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Auditeerimine

Audiitoritel on keskne roll Euroopa Liidu juhtimise ja haldamise täiustamisel. Nende ülesanne on tagada institutsioonide aruandekohustus kodanike ees.

Audiitorid teevad sõltumatuid kontrolle paljudes ELi tegevussektorites ja -valdkondades, kontrollivad näiteks ELi tulusid ja kulusid ning õigusnormide järgimist.

Audiitor

Ametikoha kirjeldus

Audiitorid teevad tihedas koostöös kõrgema tasandi otsustajatega eri liiki välis- ja sisekontrolle. Nad täidavad mitmesuguseid ülesandeid, sealhulgas kontrollivad, kas ELi rahalisi vahendeid kogutakse ja kasutatakse nõuetekohaselt ning kas meetmed on õiguspärased. Samuti hindavad audiitorid sisemenetluste piisavust ja annavad eksperdinõu poliitika rakendamiseks.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel, asjakohane akadeemiline kraad või kutsekvalifikatsioon, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige avaldatud valikumenetlusest alati konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta