Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo
MInna EPDO director

Minna Vuorio

Alates 2020. aasta maist on Minna Vuorio Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) direktor ja Euroopa Haldusjuhtimise Kooli (EuSA) juhataja. EPSO/EuSA haldusnõukogu järelevalve all vastutab ta nimetatud ameti ja kooli sujuva toimimise eest.

Minna Vuorio viieaastase ametiaja peamine ülesanne on EPSO ümberkujundamine ja ajakohastamine. ELi institutsioonid püüavad meelitada ligi kõrge kvalifikatsiooniga, mitmekeelseid ja geograafiliselt liikuvaid spetsialiste. Minna põhiülesanne on jälgida sellise valikumudeli loomist, mis vastab institutsioonide vajadusele tasakaalustatuma ja paindlikuma töötajaskonna järele, et paremini kajastada seda, kui mitmekesine on Euroopa ühiskond, kelle teenistuses komisjon on.

Minna töökäik ELi institutsioonides algas varsti pärast seda, kui tema koduriik Soome ühines Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995. Ta töötas 25 aastat Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis, alustades tõlkija ja toimetajana. 2007. aastal sai temast Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile ja ELi välispoliitika kõrgele esindajale Javier Solanale alluva ühise vaatluskeskuse avalikest allikatest pärineva teabe analüütik. 2010. aastal pöördus Minna tagasi soome keele osakonda üksuse juhina ning juhtis seejärel 2016. aastal kuus kuud ressursside ja tõlketoe üksust. 2016. aasta juulis asus ta tööle direktorina nõukogu kirjaliku tõlke talituses LING1, mille koosseisu kuulub üks operatiiv- ja 12 keeleüksust ning kus on kokku ligikaudu 450 töötajat.

Minnal on kolm poega ning ta väärtustab mitmekesisust, mitmekeelsust ja koostööl põhinevaid lähenemisviise.

Picture of Luis

Luís Loureiro de Amorim

Luís asus veebruaris 2022 EPSOs tööle teavitustegevuse ning välissuhete üksuse juhatajana. ELi ametnikuks sai ta 2002. aastal.

Enne EPSOt töötas Luís 19 aastat Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis. Nõukogus oli tal mitmekesine karjäär, töötades sellistes valdkondades nagu meediaküsimused, luureteave, kriisiohje, ELi ja Aafrika vahelised suhted, infotehnoloogia, julgeolek, Lähis-Ida, kaitsepoliitika ning tõlkimine. Enne ELiga ühinemist töötas ta mitmes Euroopa vabaühenduses sellistes valdkondades nagu haridus, noortepoliitika, noorte vabatahtlik tegevus ja filantroopia.

Luísi visioon teavitustegevusest ja välissuhetest rõhutab visuaalse kommunikatsiooni ja lugude vestmise tähtsust, seades selle keskmesse inimfaktori. Luís on täielikult pühendunud koostööle, mida tehakse EPSO institutsionaalsete klientide ja riiklike siudusrühmadega. Lisaks usub ta kindlalt, et ELi institutsioonidesse tuleks tööle meelitada mitmekesisemaid talente.

Luís on uhke oma Portugali ja Angola juurte üle. Väljaspool tööd meeldib talle lugeda ja tantsida. Ta on abielus rootslannaga ning tal on teismelisest tütar, kes on sündinud Chicagos.

Picture of Anna

Anna Mitelman

Anna Mitelman joined the ‘EPSO family’ in January 2023, as Head of the European School of Administration (EuSA).

Anna has 10 years of experience managing Learning and Development (L&D) as Head of Unit for Human Resources (HR) in the European Committee of the Regions, where apart from L&D and talent management she was also responsible for many other HR fields such as Rights & Obligations, Medical and social service, traineeships and more.

She is committed to lifelong learning herself and is convinced that organisations that understand this and invest in L&D will always be one step ahead. Her vision for the School is to make sure that EuSA is, and always remains, a centre of innovation and excellence.

Anna lives with her husband and two teenage sons in Brussels.

Picture of Angela Heberling

Angela Heberling

Angela ühines Euroopa institutsioonide avaliku teenistusega 1993. aasta juulis ja alustas tööd Euroopa Komisjoni keskkonnaosakonnas. Kahe aasta pärast hakkas ta rohkem tegelema personaliküsimustega ja alustas karjääri Euroopa Komisjoni värbamisteenistuses, mis hiljem integreeriti praegusesse Euroopa Personalivaliku Ametisse (EPSO). Ta on olnud EPSOs mitmel ametikohal: EPSO arengukava rakendamise eest vastutava töörühma liige, kõigi konkursside ja valikumenetluste järelevalve eest vastutava valikuhaldusasutuse juhataja ning e-valikumenetluse ja testide väljatöötamise üksuse juhataja. Praegu on ta kavandamise ja koordineerimise üksuse juht. 2020. aasta novembris nimetati ta ametisse ka EPSO direktori asetäitjaks.

Angela on abielus ja tal on kaks last.

Antonio Friz

Tony’s professional career started in the private sector with four years in London, UK, followed by another four years in Arnhem, NL, working in the information management and retrieval industry. He then moved on to the public sector, joining the IT department of the European Commission’s ‘DG AGRI’ back in 1992, where he was entrusted with a portfolio of IT systems supporting the Common Agricultural Policy, and the assessment of Member States’ readiness with bovine tracking while the BSE (mad cow) disease was raging. After eight years at ‘DG AGRI’, Tony moved to the European Commission’s ‘DG HR’, joining their Recruitment service. This unit later merged into what is now the European Personnel Selection Office (EPSO), where Tony wore multiple hats related to resource management, especially in the IT area. Today, he leads proudly the Corporate services unit at EPSO, ensuring a robust back-office for the office’s critical activity. Outside of work Tony is a family man, married with four children and proud of his four grandchildren.