Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Får jeg refunderet mine rejseudgifter?

EPSO giver ikke tilskud til rejseudgifter i forbindelse med din deltagelse i computerbaserede prøver eller indledende/mellemliggende prøver (dvs. multiple choice-prøver, øvelser i e-mailindbakke og oversættelsesprøver).

Ansøgere, som inviteres til casestudy-testen eller til en skriftlig prøve inden for et specifikt fagområde, og som har fast adresse i et land uden for EU, har ret til at anmode om tilskud til deres rejseudgifter, hvis disse prøver indgår i assessmentcenterprøverne (se den relevante meddelelse om udvælgelsesprøve).

Hvis du deltager i assessmentcenterprøver, kan du, hvis du er berettiget til det, anmode om et tilskud til dine rejseomkostninger, men du kan ikke få alle dine faktiske udgifter refunderet (artikel 2). Tilskud til opholdsudgifter gives desuden kun hvis assessmentcentrets forskellige prøver finder sted over to på hinanden følgende dage eller med op til tre dages mellemrum (artikel 6). Ifølge reglerne nedenfor kan du ikke få tilskud til opholdsudgifter for natten inden eller natten efter assessmentcentret:

Vigtigt:  Du har 3 måneder fra datoen for din prøve til at indsende den fuldstændige anmodning om tilskud til dine rejse- og opholdsudgifter.

Den adresse, du angiver i din EPSO-konto, vil som hovedregel blive brugt som grundlag for beregning af tilskuddet.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Bruxelles
Belgien

Hvis du vil vide mere om, hvordan du ansøger om tilskud til rejse- og/eller opholdsudgifter, kan du gå til dette relaterede spørgsmål.