Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvordan ansøger jeg om tilskud til rejse- og/eller opholdsudgifter?

På dagen for assessmentcenterprøverne skal du medbringe:

  • de tre formularer herunder (udfyldt og underskrevet)
  • en kopi af dit ID-kort (begge sider, hvis relevant) eller pas
  • dine rejsedokumenter.

Følgende dokumenter accepteres som dokumentation:

  • Ved flyrejse: boardingkort eller en kopi af din billet (fakturaen alene er ikke nok)
  • Ved rejse med tog, bus eller skib: kopi af din billet (fakturaen alene er ikke nok)
  • Ved rejse med bil: originalen af en benzinregning og/eller kvittering(er) for betaling af vejafgift (betalingsbeviset må være dateret højst to dage inden deltagelsen i assessmentcentret og skal gælde for en vej, som fører til assessmentcentret).

Hvis du ikke medbringer disse dokumenter, afviser vi din anmodning.

  • Ved hotelophold: din hotelregning, hvis du har ret til et tilskud til opholdsudgifter (se afsnit 6 i reglerne).

Hvis du ikke har alle disse dokumenter på prøvedagen, kan du sende dem pr. post til følgende adresser:

Hvis dit testcenter ligger i Bruxelles:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Bruxelles
Belgien

eller

Hvis dit testcenter ligger i Luxembourg:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adressen i din EPSO-konto skal være din officielle bopælsadresse på tidspunktet for udvælgelsesprøven. Vi anbefaler, at du gemmer kopier af alle dokumenter.

Hvis du deltager i assessmentcenterprøver, kan du, hvis du er berettiget til det, anmode om et tilskud til dine rejseomkostninger, men du kan ikke få alle dine faktiske udgifter refunderet (artikel 2). Tilskud til opholdsudgifter gives desuden kun hvis assessmentcentrets forskellige prøver finder sted over to på hinanden følgende dage eller med op til tre dages mellemrum (artikel 6). Ifølge reglerne nedenfor kan du ikke få tilskud til opholdsudgifter for natten inden eller natten efter assessmentcenterprøver:

Vigtigt: Du har 3 måneder fra datoen for din prøve til at indsende den fuldstændige anmodning om tilskud til dine rejse- og opholdsudgifter.

 

Vigtige dokumenter:

Formular til anmodning om tilskud

Formular vedrørende retlig status: vælg "Fysisk person"

Formular vedrørende bankoplysninger