Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Când trebuie să prezint diplomele și documentele care îmi dovedesc experiența profesională?

Numai candidații invitați să susțină teste în etapa centrului de evaluare trebuie să încarce copii scanate ale documentelor lor relevante, în sprijinul informațiilor pe care le-au prezentat în formularele de candidatură. În general, aceste documente trebuie încărcate și asociate formularului de candidatură cel târziu cu o zi înainte de proba orală/probele orale din etapa centrului de evaluare.

Candidații la procedurile de selecție a agenților contractuali (CAST/P) nu trebuie să asocieze documente justificative formularului/formularelor de candidatură CAST/P.