Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Keeled

Mitmekeelsus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid. Tõlkijatel, korrektoritel, õiguskeeleekspertidel ja tõlkidel on selle elluviimisel oluline roll. Nad tõlgivad poliitika ja meetmed ELi ametlikesse keeltesse ning toovad seeläbi ELi kodanikele lähemale, kuna räägivad nendega nende emakeeles.

Tõlkija

Ametikoha kirjeldus

Tõlkijate ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas õigus-, finants- ja teadusdokumentide, poliitikadokumentide, aruannete, kirjavahetuse ja tehniliste tekstide tõlkimine, keeleline nõustamine erinevates valdkondades, mitmekeelsete veebisaitide haldmine, teiste ELi ametnike koostatud dokumentide toimetamine.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on ühe ELi keele suurepärane oskus ja vähemalt kahe muu keele väga hea oskus ning akadeemiline kraad mis tahes erialal. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Korrektor

Ametikoha kirjeldus

Korrektorite ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas dokumentide korrektuur, tõlgitud tekstide originaalkeele tekstidele vastavuse kontrollimine, sisu ettevalmistamine ja kontrollimine mitmesugustes vormingutes ja meediumides, õigekirja-, grammatika- ja süntaksivigade parandamine, avaldamisega seotud protsesside korraldamises ja järelevalves osalemine.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on ühe ELi keele suurepärane oskus ja teise keele väga hea oskus. Samuti nõutakse kas keskharidusjärgset haridust ja vähemalt mõneaastast erialast töökogemust või keskharidust ja mitmeaastast erialast töökogemust. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Õiguskeeleekspert

Ametikoha kirjeldus

ELi õiguskeeleeksperdid tagavad, et kõik uued õigusaktid tõlgitakse õigesti teistesse ELi keeltesse ja et need kajastavad tõetruult originaalteksti.

Ametikoht eeldab suurepärase keeleoskusega võimekaid juriste. Nende ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas kogu seadusandliku menetluse protsessi jälgimine ja tegutsemine nõustajatena, suuniste andmine õigusaktide koostamiseks, õigustekstide kontrollimine ja toimetamine ning vorminõuetele vastavuse kontrollimine. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on ühe ELi keele suurepärane oskus, vähemalt kahe muu keele väga hea oskus ning kraad õigusteaduses. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Ajutiste töövõimalustega tutvumiseks vaadake ka Euroopa Kohtu veebisaiti.

Konverentsitõlk

Ametikoha kirjeldus

ELi institutsioonide suulise tõlke talitus on suurim maailmas. Konverentsitõlgid tagavad, et koosolekutel toimuvad arutelud tõlgitakse nõuetekohaselt ELi ametlikesse keeltesse, kasutades kas sünkroon- või järeltõlget. 

ELi tõlgid töötavad stimuleerivas ja mitmekultuurilises keskkonnas. Nad peavad suutma teavet tulemuslikult edastada, mõistma erinevaid ja sageli keerukaid teemasid, reageerima spontaanselt muutuvatele asjaoludele ja nendega kiiresti kohanema ning töötama pingeolukorras. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on ühe ELi keele suurepärane oskus, vähemalt kahe muu keele väga hea oskus ning kas asjakohane kvalifikatsioon konverentsitõlke alal või akadeemiline kraad ja vähemalt üheaastane erialane töökogemusNõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetluse konkreetseid nõudeid.

Lisaks koosseisulistele tõlkidele võidakse tööle võtta ka vabakutselisi tõlke. Teavet selle kohta, kuidas saada vabakutseliseks tõlgiks Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis ja Euroopa Kohtus, leiab selleteemaliselt veebisaidilt: Tööta vabakutselise tõlgina Euroopa Liidu institutsioonides.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta