Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Så söker du

Vilket urvalsförfarande du måste göra för att erbjudas en anställning vid EU-institutionerna varierar beroende på vilken personalkategori du söker till.

Nedan kan du läsa mer om varje kategori. I de flesta fall ansvarar Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) för urvalet, särskilt när det gäller fast anställd personal.

Du kan också titta på vår sida med exempel på Epsos prov där du hittar en översikt över våra prov och kan göra dig en bild av vilken kompetens du behöver för att klara ett urvalsförfarande.

Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-anställda och på vår sida med vanliga frågor. Lär dig mer om olika jobbprofiler och se vilka lediga jobb som finns.

Fast anställd personal

EU-institutionerna väljer ut sin fast anställda personal genom allmänna uttagningsprov som annonseras på vår webbplats.

För varje allmänt uttagningsprov finns ett meddelande om uttagningsprov, där du hittar all information om jobbprofil, arbetsuppgifter, behörighetskrav och urvalsförfarande.

Alla sökande måste skapa ett Epsokonto, som är det viktigaste verktyget för att få meddelanden och information under urvalsförfarandet.

För varje uttagningsprov utses en uttagningskommitté som utvärderar de sökande under hela förfarandet.

Det finns två typer av uttagningsprov, för generalister och för specialister. Meddelanden om dem publiceras på alla officiella EU-språk.

Uttagningsproven för generalister är öppna för sökande med en universitets- eller högskoleutbildning inom alla ämnesområden och det krävs ingen yrkeserfarenhet. Godkända sökande kan rekryteras som handläggare i lönegrad AD 5.

För uttagningsproven för specialister krävs specialkunskaper och i allmänhet yrkeserfarenhet för de flesta profiler. Uttagningsproven är öppna för personer med eller utan universitets- eller högskoleutbildning. Godkända sökande kan rekryteras som handläggare från lönegrad AD 6 eller som assistenter från lönegrad AST 3 eller högre.

Ett urvalsförfarande består av flera etapper med en rad prov och andra metoder för att bedöma viktiga kompetenser och yrkesfärdigheter:

Uttagningsprov för generalister

  • Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande
  • Prov i EU-kunskap
  • Prov i digitala färdigheter
  • Skriftligt prov

Uttagningsprov för specialister

  • Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande
  • Områdesrelaterat prov
  • Skriftligt prov
     

Alla prov görs i form av distansövervakade prov på nätet under en och samma dag. Läs mer om Epsos prov

Urvalsförfarandet mynnar ut i en reservlista med alla sökande som klarat proven.

När det uppstår ett rekryteringsbehov söker EU-institutionerna efter lämpliga kandidater i reservlistan och kallar dem som passar bäst för den lediga tjänsten till en jobbintervju.

Beroende på uttagningsprov kan ett urvalsförfarande för fast anställd EU-personal pågå i allt från några månader till knappt ett år.

Läs mer om uttagningsproven, bland annat på sidorna om Epsos prov: myter och fakta, i vår sektion med vanliga frågor.

Kontraktsanställda

Kontraktsanställda rekryteras på två sätt:

1) Kontraktsanställda – Cast Permanent 

Kontraktsanställda kan anställas via urvalsförfarandet Cast Permanent

Förkortningen Cast står för ”Contract Agents Selection Tool” (urvalsverktyget för kontraktsanställda). Permanent betyder att du kan lämna in en ansökan när som helst – det finns ingen sista ansökningsdag.

På vår sida med lediga jobb hittar du inbjudan att lämna intresseanmälan för de olika profilerna, bland andra finans, politikfrågor/EU:s politik, sekreterare och kontorspersonal, it, juridik och kommunikation. Följ anvisningarna för den profil du vill söka.   

Du måste bland annat skapa ett Epsokonto och fylla i uppgifter om dig själv, din utbildning och yrkeserfarenhet som sparas i Cast-databasen.

Tänk på att du inte automatiskt blir kallad att delta i proven bara för att du skickat in en ansökan till Cast Permanent. 

När det uppstår ett rekryteringsbehov kan EU:s institutioner, organ och byråer söka i Cast-databasen och välja ut ett litet antal sökande vars kvalifikationer bäst matchar de aktuella jobbkraven.

De sökande som väljs ut kallas till prov som Epso anordnar: datorbaserade prov med flervalsfrågor som gäller läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande, ett kompetensprov (specialistkunskaper) eller ett prov i språkförståelse (för språkprofilerna). I avvaktan på anpassningar av provsystemet ansvarar Epso bara för att anordna de datorbaserade proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande, men inte kompetensproven. EU-institutionernas rekryterande avdelningar kommer att anpassa urvalsförfarandet för kontraktsanställda i enlighet med detta och hålla sina berörda avdelningar informerade om vilket förfarande som ska användas.

De som klarar proven kan kallas till en intervju och eventuellt erbjudas anställning.

Läs mer om förfarandet på vår sida om Cast Permanent där du också hittar en länk till ansökan.  

 

2) Kontraktsanställda – specifika jobb

EU:s institutioner, organ och byråer kan också rekrytera kontraktsanställda för specifika tjänster när behov uppstår. Det kan gälla experter som ekonomiassistenter, samhällsvetare, webbansvariga och cybersäkerhetsexperter. 

Till skillnad från förfarandet för Cast Permanent finns det för varje ledig tjänst en sista ansökningsdag och information om bland annat ansökningskrav och rekryteringsförfarandet.

EU:s institutioner, organ och byråer utlyser de specifika tjänsterna för kontraktsanställda och beslutar själva om ansöknings- och rekryteringsförfarandena

Du hittar aktuella platsannonser på vår sida med lediga jobb

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställd personal rekryteras för att ersätta fast anställd personal eller för att förstärka vissa avdelningar, vanligtvis under en begränsad tidsperiod

Tillfälligt anställda kan behövas för många olika roller, bland annat samhällsvetare, projektledare, översättare, vetenskapliga analytiker och programmerare. 

De rekryterande institutionerna, organen eller byråerna kan lägga ut platsannonser på Epsos sida med lediga jobb och anordna egna urvalsförfaranden.

Beroende på vilka behov som finns vid en viss tidpunkt kan de rekryterande avdelningarna ge Epso i uppdrag att anordna ett urvalsförfarande. Då publiceras en inbjudan att lämna intresseanmälan som innehåller uppgifter om den aktuella jobbprofilen, behörighetskraven och proven.

Du hittar fler lediga tjänster på EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser med lediga jobb.
 

Utsända nationella experter

Utsända nationella experter är statliga tjänstemän från EU-länderna som arbetar för EU under en viss tid.

EU:s institutioner och byråer rekryterar dem när de behöver personal med en unik kompetens inom t.ex. teknik, säkerhet, juridik eller finansiella frågor.  

Tjänster för nationella experter annonseras ofta ut på Epsos sida med lediga jobb. I platsannonserna hittar du alla uppgifter om urvalsprocessen, villkoren för utstationeringen, behörighetskraven och en beskrivning av arbetsuppgifterna. 

De rekryterande institutionerna, organen eller byråerna sköter själva sina ansöknings- och rekryteringsförfaranden. 

Du kan kontakta ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer om aktuella möjligheter.

Övriga anställningsformer

Extraanställda

   Extraanställd personal anställs via bemanningsföretag för att tillfälligt jobba för EU-institutionerna. De extraanställda ingår inte i EU:s personalstyrka.

   Extraanställd personal utför en rad manuella, tekniska och andra specifika arbetsuppgifter.

   Bemanningsföretag i Bryssel  
    
      Randstad 
      Rue des Princes 8–10
      1000 Bryssel
      Tfn +32 2 643 47 90
      E-post: inhouse_1230@randstad.be
      Webbplats: www.randstad.be

      Start People
      Rue Royal 153
      1210 Bryssel
      Tfn +32 2 212 19 20
       E-post: eu@startpeople.be

      Daoust
      Galerie de la porte Louise 203/5
      1050 Bryssel
      Tfn +32 2 513 14 14 
      E-post: publicsector@daoust.be
      Webbplats: www.daoust.be

   Bemanningsföretag i Luxemburg

      Randstad
      5, rue des primeurs
      L-2361 Strassen
      Luxemburg

      Adecco Luxembourg S.A.
      5, rue des Mérovingiens
      L-8070 Bertrange
      Luxemburg

EU-experter

  Om du är expert inom ett EU-politikområde kan du registrera dina meriter i någon av de expertdatabaser som EU:s institutioner eller byråer har.

  De experter som finns registrerade i databaserna kan sedan vid behov rekryteras för specifika arbetsuppgifter.

  Läs mer om hur du kan bli expert åt EU-kommissionen.

  Du kan också anmäla dig via Cordis, EU:s informationstjänst för forskning och utveckling.

 

Parlamentsassistenter

  Parlamentsassistenterna arbetar direkt för Europaparlamentets ledamöter och hjälper dem med många olika arbetsuppgifter. Som parlamentsassistent kan du få jobba i Bryssel, Strasbourg eller Luxemburg.

  Läs mer på Europaparlamentets webbplats.

  Besök också webbplatserna för de politiska grupperna i parlamentet för att läsa mer om hur de rekryterar sina assistenter.

 

Frilansande översättare och tolkar

  Översättare och tolkar kan arbeta som frilansare åt EU-institutionerna.

  Om du vill bli frilansöversättare ska du läsa meddelandena om upphandling:

  Om du vill arbeta som frilanstolk åt EU-kommissionen, Europaparlamentet eller EU-domstolen måste du först bli ackrediterad.

 

Personal för underhåll och matsalar

   Personal för underhåll och personalmatsalar rekryteras via externa underleverantörer.

   Dessa företag får sina avtal genom öppna upphandlingsförfaranden.

 

Läs mer om bidrag och upphandling och lediga jobb.