Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent)

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Titta också gärna på platsannonserna hos EU-byråernas nätverk.


Job vacancies
Andra kontrakt
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Externa experter i arbetsgrupper – Nanoteknik Forskning och utveckling N/A (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Juridiskt Assistent Juridik N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal N/A (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation N/A Europeiska jämställdhetsinstitutet Vilnius (Litauen)
Utsänd nationell expert Informationsteknik N/A (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Aten (Grekland)
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal N/A (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal N/A (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal N/A (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal N/A (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien) no deadline for application
Utsänd nationell expert EU-förvaltning N/A (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien) no deadline for application
Utsänd nationell expert Ekonomi, finans och statistik N/A (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland) no deadline for application
Projektansvarig - SES Policy EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien) no deadline for application
Utsänd nationell expert Forskning och utveckling N/A (FRA) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Wien (Österrike)
Policyexpert EU-förvaltning N/A (eu-LISA) EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Tallinn (Estland)
Utsänd nationell expert Informationsteknik N/A (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Aten (Grekland), Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert Forskning och utveckling N/A Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert EU-förvaltning N/A (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Projektansvarig - Maritim kapacitetssupport EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal N/A (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike) no deadline for application
Projektansvarig stöd till EU-verksamhet EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert EU-förvaltning N/A (eu-LISA) EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Tallinn (Estland)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Tillsynstjänsteman Forskning och utveckling AD 6 (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Arkivarie – Elektroniska arkiv EU-förvaltning AST 1 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Överordnad specialist inom överbryggande forskning Forskning och utveckling AD 8 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Specialist – Forensic Examinator, Malware Forensics EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
IT-handläggare Informationsteknik AD 7 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Sekreterare i den bulgariska översättningsenheten Språk AST-SC 1 Europeiska unionens råd Bryssel (Belgien)
Chef för kommunikationsenheten Kommunikation AD 9 (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Senior Specialist – Teamchef – Service Management Informationsteknik AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
IT-handläggare Informationsteknik AD 7 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Kontraktsanställda Informationsteknik N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Chef för enheten för förebyggande och forskning Forskning och utveckling AD 9 (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Chef för IT-enheten Informationsteknik AD 11 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik AD 6 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Specialist - Projektledare Forskning och utveckling N/A (SatCen) Europeiska unionens satellitcentrum Torrejón de Ardoz (Spanien)
Dataadministratör/dataanalytiker Informationsteknik AD 7 (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)
Enhetschef – EU:s narkotikaenhet EU-förvaltning AD 9 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Senior Scientific Officer – Kemisk informatik Forskning och utveckling AD 8 (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Juridisk expert Juridik AD 6 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Chef för sektionen för folkhälsoutbildning Forskning och utveckling AD 8 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Enhetschef – EU:s organiserade brottslighet EU-förvaltning AD 9 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Senior Specialist – ICT Solutions Architect Informationsteknik AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
IT-handläggare Informationsteknik AD 7 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Specialist - Cyber Intelligence EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Biträdande förste ansvarig för strategi och verksamhetsplanering EU-förvaltning AD 9 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
IT-handläggare Informationsteknik AD 7 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Specialist – Arbetsplatstjänster Informationsteknik AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent)

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Titta också gärna på platsannonserna hos EU-byråernas nätverk.


EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)

Fast anställd

Befattning: Nederländskspråkiga juristlingvister (NL)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Portugisiskspråkiga (PT) juristlingvister
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Engelskspråkiga (EN) juristlingvister
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Slovakiskspråkiga (SK) juristlingvister
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Spanskspråkiga juristlingvister (ES)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Litauiskspråkiga juristlingvister (LT)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)

Kontraktsanställd

Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Säkerhetsverksamhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk säkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och dokumentsäkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: It-säkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Säkerhetsverksamhet, inklusive regional säkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Job vacancies

Fast anställd

Befattning: Biträdande generaldirektör
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert på teknik och integritet
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Registerhantering och arkiv Politikombud
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Socialassistent
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Nicosia (Cypern)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Sambandsassistent
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kontorsassistent för posthantering
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalassistent
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Tjänsteorter: Riga (Lettland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsassistent
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataanalytiker
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för övervakningsprocessen
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: STATISTIKER
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Evenemangsansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare inom bioinformatik
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare specialiserad på läkemedelsbrist och brist på medicintekniska produkter
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsansvarig
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalspecialist
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag: