Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent)

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Titta också gärna på platsannonserna hos EU-byråernas nätverk.


Job vacancies
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Senior Specialist – Teamchef – Service Management Informationsteknik AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Chef för kommunikationsenheten Kommunikation AD 9 (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Chef för enheten för förebyggande och forskning Forskning och utveckling AD 9 (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Avdelningschef Juridik AD 10 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Specialist - Projektledare Forskning och utveckling N/A (SatCen) Europeiska unionens satellitcentrum Torrejón de Ardoz (Spanien)
Senior Specialist – ICT Solutions Architect Informationsteknik AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Juridisk expert Juridik AD 6 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Senior Scientific Officer – Kemisk informatik Forskning och utveckling AD 8 (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Personalhandläggare Personaladministration AD 5 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Chef för IT-enheten Informationsteknik AD 11 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare Juridik AST 3 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Utsänd nationell expert Forskning och utveckling N/A Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) Bryssel (Belgien)
Policyexpert EU-förvaltning N/A (eu-LISA) EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Tallinn (Estland)
Utsänd nationell expert Kommunikation N/A Europeiska jämställdhetsinstitutet Vilnius (Litauen)
Projektansvarig - Maritim kapacitetssupport EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert EU-förvaltning N/A (eu-LISA) EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Tallinn (Estland)
Projektansvarig stöd till EU-verksamhet EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert Informationsteknik N/A (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Aten (Grekland), Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert Informationsteknik N/A (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Aten (Grekland)
Utsänd nationell expert EU-förvaltning N/A (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien) no deadline for application
Utsänd nationell expert Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien) no deadline for application
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Säkerhetsansvarig Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Säkerhetsansvarig Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projekthandläggare EU-förvaltning FG III Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) Budapest (Ungern)
Vetenskaplig handläggare inom bioinformatik Forskning och utveckling FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Ansvarig för övervakningsprocessen Informationsteknik FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Personalspecialist Personaladministration FG IV Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Andra kontrakt
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Externa experter i arbetsgrupper – Nanoteknik Forskning och utveckling N/A (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Engelskspråkiga (EN) juristlingvister Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Spanskspråkiga juristlingvister (ES) Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Litauiskspråkiga juristlingvister (LT) Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Nederländskspråkiga juristlingvister (NL) Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Portugisiskspråkiga (PT) juristlingvister Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Slovakiskspråkiga (SK) juristlingvister Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Korrekturläsare (CAST Permanent) Språk FG III EU-institutionerna N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) Språk FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) Stödpersonal FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) Stödpersonal FG I EU-institutionerna N/A no deadline for application
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) Informationsteknik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Juridik (CAST Permanent) Juridik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) Kommunikation FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Administration / Personal (CAST Permanent) Personaladministration FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Finans (CAST Permanent) Ekonomi, finans och statistik FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Job vacancies

Kontraktsanställd

Befattning: Projekthandläggare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL)
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: Joint Research Centre
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Policyansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kontorsassistent för posthantering
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Evenemangsansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa (IHI JU)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert – Utveckling av dataprodukter
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EEA) Europeiska miljöbyrån
Tjänsteorter: Köpenhamn (Danmark)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sambandsassistent
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Juridisk expert
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för kommunikationsenheten
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-chef
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-assistent
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-serviceassistent
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EuroHPC – Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för enheten för förebyggande och forskning
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig samordnare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (FRA) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Tjänsteorter: Wien (Österrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Arkivarie – Elektroniska arkiv
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataadministratör/dataanalytiker
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Teamchef – Service Management
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för IT-enheten
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – ICT Solutions Architect
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för sektionen för folkhälsoutbildning
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-systemadministratör
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EEA) Europeiska miljöbyrån
Tjänsteorter: Köpenhamn (Danmark)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare i den bulgariska översättningsenheten
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för synergier
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Det gemensamma företaget för förnybar vätgas
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Scientific Officer – Kemisk informatik
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Tjänsteorter: Parma (Italien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Överordnad specialist inom överbryggande forskning
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist – Forensic Examinator, Malware Forensics
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Cyber Intelligence
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kontraktsanställda
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef – EU:s narkotikaenhet
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Avdelningschef
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist – Arbetsplatstjänster
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Projektledare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (SatCen) Europeiska unionens satellitcentrum
Tjänsteorter: Torrejón de Ardoz (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef – EU:s organiserade brottslighet
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Tillsynstjänsteman
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:

Utsänd nationell expert

Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (eu-LISA) EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Tjänsteorter: Tallinn (Estland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyexpert
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (eu-LISA) EU:s byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Tjänsteorter: Tallinn (Estland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Tjänsteorter: Vilnius (Litauen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application