Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

(EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Myndigheten ska skydda allmänna intressen, t.ex. det finansiella systemets stabilitet och marknadernas och de finansiella produkternas transparens. Man ska även skydda försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare.

Location
Frankfurt (Tyskland)