Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser registrerar och kontrollerar europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kan också tillgripa sanktioner i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.