Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Godkända sökande i uttagningsprovet - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 30/10/2018 Antal godkända sökande på reservlistan: 9 Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan. Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Post date:

Kallelse till utvärderingscentrum - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 23/07/2018 Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 9 Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Post date:

Uttagningskommitténs medlemmar - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso ) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov . Ordförande Joseph IZZO CLARKE Ställföreträdande ordförande Mario BUGEJA Medlemmar Donna GOUBA Mario BUGEJA Stephen MAMO Claire DEBONO Alan XUEREB Rashida SHEIKH Ställföreträdande medlemmar Erika VASSALLO David BORG

Post date:

Resultat av tillträdesprov - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 14/02/2018 Antal sökande som kallats till översättningsproven: 25 Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Post date:

Antal ansökningar - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Antal ansökningar: 26

Post date:

Exempelprov – planerat avbrott

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen från 14/01/2018 - 14:00 till 14/01/2018 - 16:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date:

Deadline for applications extended - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Ansökningstiden för uttagningsprov Juristlingvister – maltesiska (MT) har förlängts! Sista ansökningsdag är nu 30/01/2018 - 12:00 . Läs mer om provet på ansökningssidan

Post date:

Exempelprov – planerat avbrott

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen från 07/01/2018 - 03:00 till 07/01/2018 - 14:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date:

Exempelprov – planerat avbrott

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen från 17/12/2017 - 12:00 till 17/12/2017 - 14:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date:

Exempelprov – planerat avbrott

På grund av underhållsarbete kan det vara svårt att komma åt exempelproven på webbplatsen från 10/12/2017 - 14:00 till 10/12/2017 - 20:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date:

Epsokonton tillfälligt avstängda

På grund av underhållsarbete kan du inte logga in på ditt Epsokonto från den 07/12/2017 - 09:00 till den 07/12/2017 - 13:00 Vi ber om ursäkt om det orsakar problem för dig.

Post date: