Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos kompetensram

Epso publicerade tidigt under 2022 sin nya kompetensram och den kommer att börja användas 2023. Kompetensramen innehåller de kompetenser som är nödvändiga för att effektivt utföra ett visst jobb. Den ger också tydlig information inför ett urvalsförfarande om vilka förmågor de sökande måste visa vid proven.

Sedan 2010 har Epso av den anledningen använt en kompetensram med åtta allmänna kompetenser. Men EU-institutionernas behov har med tiden utvecklats. Att se över kompetensramen var en förutsättning för att kunna skapa en reserv av talanger med olika bakgrund som kan tillgodose nya behov och spegla utvecklingen på dagens arbetsmarknad.

Tänk dock på att EU-institutionerna för specialistprofilerna dessutom vill ha sökande som är högt kvalificerade på sina områden, förutom att de ska ha de allmänna kompetenserna. I meddelandet om uttagningsprov finns mer information om de områdesrelaterade kompetenserna och vilka prov som används för att utvärdera både de allmänna och områdesrelaterade kompetenserna.

Här nedanför hittar du de allmänna kompetenserna och ankarna.