Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Tillgänglighet

Den här webbplatsen sköts av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). Den ska kunna användas och vara tillgänglig och begriplig för så många människor som möjligt utan diskriminering.

Epso strävar efter att ge alla sökande lika möjligheter och tillgång, oavsett kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Teknisk standard

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v2.1.2. Den följer delvis nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Vi gör vårt bästa för att den här webbplatsen ska vara helt tillgänglig för alla, men det kan ändå hända att en del av innehållet, t.ex. videoklipp eller pdf-dokument, ännu inte fungerar optimalt. Vi är medvetna om dessa begränsningar och försöker hela tiden göra förbättringar.

Feedback

Hjälp oss gärna att bli bättre genom att komma med synpunkter. Om du har svårt att komma åt vissa delar av vår webbplats kan du kontakta oss – vi hör av oss så fort som möjligt.