Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prijavni postopek

Izbirni postopki za zaposlitev v institucijah EU se razlikujejo glede na posamezne kategorije osebja.

Podrobnejše informacije o posameznih kategorijah so v spodnjih razdelkih. Na splošno je za izbor osebja, zlasti stalnega, pristojen Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Na strani z vzorčnimi testi se lahko seznanite z vrstami naših testov ter dobite boljšo predstavo o tem, katera znanja in spretnosti boste morali še izpopolniti za uspeh v izbirnem postopku.

Več podrobnosti o tem je v kadrovskih predpisih in na strani urada EPSO s pogosto zastavljenimi vprašanji. Več o poklicnih profilih v institucijah EU in zaposlitvenih možnostih.

Stalno osebje

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Pogodbeni uslužbenci

Kot pogodbeni uslužbenec se lahko zaposlite na dva načina:

1) na podlagi stalnega razpisa CAST Permanent 

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo prek stalnega izbirnega postopka CAST Permanent

Kratica CAST pomeni Contract Agents Selection Tool, torej postopek za izbor pogodbenih uslužbencev, Permanent pa se nanaša na to, da je ta izbirni postopek stalno odprt, brez roka za prijavo.

Na naši strani o zaposlitvenih možnostih lahko najdete razpis za prijavo interesa v okviru izbirnega postopka CAST Permanent za profile oz. področja, kot so finance, politične zadeve/politike EU, tajniki in referenti, informacijska tehnologija, pravo in komuniciranje. Za sodelovanje v tem izbirnem postopku upoštevajte navodila iz razpisa.   

Za namen tega izbirnega postopka morate ustvariti račun EPSO ter vnesti svoje osebne podatke ter podatke o delovnih izkušnjah in izobrazbi v podatkovno zbirko CAST.

Potem ko oddate prijavo v okviru stalnega izbirnega postopka CAST Permanent, ne boste nujno povabljeni na opravljanje testov. 

Kadar se pojavijo potrebe po zaposlovanju, lahko institucije, organi in agencije EU poiščejo kandidate v podatkovni zbirki CAST in v ožji izbor uvrstijo omejeno število tistih, katerih znanja in spretnosti ustrezajo zahtevam zadevnega delovnega mesta.

Kandidati, izbrani v ožji izbor, bodo povabljeni na opravljanje testov, ki jih organizira EPSO. Med njimi so: računalniško podprti testi izbirnega tipa za preverjanje besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja; test kompetenc (znanj z zadevnega področja) ali test razumevanja jezika (za jezikoslovne profile).  Do izvedbe ustreznih prilagoditev sistema testiranja bo urad EPSO pristojen le za organizacijo testov sklepanja, ne pa tudi za teste kompetenc. Službe institucij EU, ki zaposlujejo, bodo ustrezno prilagodile postopek za izbor pogodbenih uslužbencev in svoje pristojne službe obveščale o postopku, ki se uporablja.

Kandidati, ki uspešno opravijo teste, so lahko povabljeni na razgovor, nazadnje pa se jim lahko ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

Več informacij o postopku najdete na strani CAST Permanent, na kateri se lahko tudi prijavite.  

 

2) na podlagi ad hoc razpisov za prosta delovna mesta

Institucije, organi in agencije EU lahko pogodbene uslužbence zaposlijo tudi po potrebi, za zapolnitev specifičnih delovnih mest. Pri tem gre za najrazličnejše profile, kot so finančni referent, družboslovec, spletni skrbnik in inženir za kibernetsko varnost, če jih naštejemo le nekaj. 

Pri tem se za razliko od izbirnega postopka CAST Permanent za vsako razpisano prosto delovno mesto določi rok za prijavo, razpis pa vsebuje tudi navodila za prijavo, informacije o postopku zaposlovanja in vse druge podrobnosti.

Institucije, organi in agencije EU objavljajo ad hoc razpise za prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence, pri čemer sami določijo postopke prijave in zaposlovanja

Prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence najdete na strani o zaposlitvenih možnostih

Začasni uslužbenci

Začasni uslužbenci se praviloma zaposlijo za omejeno obdobje, in sicer za nadomeščanje uradnikov ali okrepitev nekaterih služb

Začasni uslužbenci so potrebni za opravljanje najrazličnejših nalog, med drugim na področju družbenih ved, vodenja projektov, prevajanja, znanstvene analize ali programiranja. 

Institucije, agencije in organi EU, ki zaposlujejo, lahko prosta delovna mesta za začasne uslužbence objavijo na spletni strani urada EPSO o zaposlitvenih možnostih in sami organizirajo izbirni postopek.

Glede na aktualne potrebe lahko organizacijo izbirnega postopka prenesejo na EPSO. V takem primeru izbirni postopek temelji na razpisu za prijavo interesa, ki vključuje podrobnosti o iskanem poklicnem profilu, razpisnih pogojih in testih.

Več delovnih mest je na voljo na spletnih straneh o prostih delovnih mestih na spletiščih institucij in organov EU.
 

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki so usposobljeni javni uslužbenci iz držav članic EU, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami določen čas prispevajo k delovanju EU.

Institucije in agencije EU jih zaposlujejo, kadar potrebujejo osebje z edinstvenim naborom znanj, ki jih imajo napoteni nacionalni strokovnjaki, med drugim tehnično, varnostno, pravno in finančno strokovno znanje.

Delovna mesta za napotene nacionalne strokovnjake so pogosto objavljena na spletni strani EPSO o zaposlitvenih možnostih. Vse podrobnosti v zvezi z izbirnim postopkom, pogoji za napotitev, prijavnimi pogoji in opisom delovnih nalog so navedene v razpisu prostega delovnega mesta. 

Postopki prijave in zaposlovanja so v pristojnosti institucij, organov in agencij EU, ki razpišejo prosto delovno mesto. 

Za več informacij o trenutnih možnostih se obrnite na stalno predstavništvo svoje države pri EU.

Drugo
  • Občasni uslužbenci

Občasne uslužbence zaposlijo zaposlitvene agencije za začasno opravljanje nalog v institucijah EU. Občasni uslužbenci niso uslužbenci EU.

Opravljajo najrazličnejše ročne, tehnične in druge specifične naloge.

Agencije v Bruslju

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruselj
Telefon: +32 2 643 4790
E-naslov: inhouse_1230@randstad.be
Spletišče: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruselj
Telefon: +32 2 212 1920
E-naslov: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruselj
Telefon: +32 2 513 14 14
E-naslov: publicsector@daoust.be
Spletišče: www.daoust.be

 

Agencije v Luksemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • Strokovnjaki EU

Strokovnjaki z dobrim poznavanjem določenega področja politik EU se lahko vpišejo v podatkovno zbirko strokovnjakov, ki jo vodi institucija ali agencija EU.

S tako registriranimi strokovnjaki se lahko po potrebi sklenejo pogodbe za opravljanje določenih nalog.

Več o tem, kako lahko postanete strokovnjak Evropske komisije.

Dodatne informacije so vam na voljo na straneh Službe Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju (CORDIS).

 

  • Parlamentarni pomočniki

Parlamentarni pomočniki delajo neposredno s poslanci Evropskega parlamenta in jim z opravljanjem številnih nalog pomagajo pri delu. Delovna mesta so v Bruslju, Strasbourgu ali Luxembourgu.

Več informacij je na voljo na spletišču Evropskega parlamenta.

Informacije o postopkih zaposlovanja lahko najdete na spletiščih političnih skupin Evropskega parlamenta.

 

  • Zunanji prevajalci in tolmači

Prevajalci in tolmači lahko za institucije EU delajo tudi kot zunanji sodelavci.

Če želite prevajati za institucije EU kot zunanji sodelavec ali sodelavka:

  • če želite sodelovati z Evropsko komisijo, spremljajte objave javnih razpisov,
  • če želite sodelovati s Sodiščem EU, spremljajte obvestila o javnih naročilih.

Če želite kot zunanji sodelavec ali sodelavka tolmačiti za Evropsko komisijo, Evropski parlament ali Sodišče EU, vam je več informacij na voljo na spletni strani Tolmačenje za Evropo.

 

  • Vzdrževalci in osebje v menzah

Osebje v menzah institucij in vzdrževalci so zaposleni pri zunanjih izvajalcih.

Pri tem gre za podjetja, s katerimi institucije EU v okviru odprtega postopka javnega naročanja sklenejo pogodbo o opravljanju storitev.

Več informacij je na voljo na spletni strani o financiranju in javnih naročilih.