Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Oglejte si tudi spletno stran o prostih delovnih mestih mreže agencij EU (EUAN).


Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Varnostne operacije, vključno z regionalno varnostjo (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Komuniciranje (CAST Permanent) Komuniciranje FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Job vacancies
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Organizator dogodkov Evropska javna uprava FG IV Evropski organ za delo (ELA) Bratislava (Slovaška)
Strokovnjak za razvoj podatkovnih izdelkov Informacijska tehnologija FG IV (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Evropska javna uprava FG III Evropski organ za delo (ELA) Bratislava (Slovaška)
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Vodja enote za preprečevanje in raziskave Znanost in raziskave AD 9 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)
Specialist – forenzični preiskovalec, forenzika zlonamerne programske opreme Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Pomočnika za storitev IT Informacijska tehnologija AST 4 Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Luxembourg (Luksemburg)
Upravljavec podatkov/analitik (m/ž) Informacijska tehnologija AD 7 (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Tajnik na bolgarskem prevajalskem oddelku Jeziki AST-SC 1 Svet Evropske unije Bruselj (Belgija)
Arhivar/arhivarka – elektronski arhivi Evropska javna uprava AST 1 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Vodja oddelka za usposabljanje na področju javnega zdravja (m/ž) Znanost in raziskave AD 8 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
Pogodbeni uslužbenci Informacijska tehnologija N/A Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Višji strokovnjak – vodja ekipe – upravljanje storitev Informacijska tehnologija AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Vodja enote IT Informacijska tehnologija AD 11 (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Specialist - Cyber Intelligence Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Specialist - vodja projekta Znanost in raziskave N/A (SatCen) Satelitski center Evropske unije Torrejon de Ardoz (Španija)
Višji znanstveni sodelavec – Kemijska informatika Znanost in raziskave AD 8 (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Specialist – storitve na delovnem mestu Informacijska tehnologija AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Juridisk expert Pravo AD 6 (EMA) Evropska agencija za zdravila Amsterdam (Nizozemska)
Vodja enote – EU Drugs Unit Evropska javna uprava AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Vodja oddelka Pravo AD 10 (EMA) Evropska agencija za zdravila Amsterdam (Nizozemska)
Višji specialist – arhitekt IKT rešitev Informacijska tehnologija AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Vodja enote za organizirani kriminal EU Evropska javna uprava AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uslužbenec za človeške vire Človeški viri AD 5 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za sinergije Evropska javna uprava AD 6 Skupno podjetje za čisti vodik Bruselj (Belgija)
IT uradnik Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
PRAVNIK Pravo N/A Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg) no deadline for application
Pomočniki/tajniki Pravo AST 3 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Regulativni uradnik Znanost in raziskave AD 6 (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Strokovno-tehnični uslužbenec za IT Informacijska tehnologija N/A Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Vodja oddelka za KOMUNIKACIJO Komuniciranje AD 9 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)
Administrator sistemov IKT Informacijska tehnologija AD 6 (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
PRAVNIK Pravo AD 6 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Znanstveni koordinator (m/ž) Znanost in raziskave AD 9 (FRA) Agencija Evropske unije za temeljne pravice Dunaj (Avstrija)
Napoteni nacionalni strokovnjak
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Informacijska tehnologija N/A (ENISA) Evropska agencija za kibernetsko varnost Atene (Grčija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje N/A (EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov Vilna (Litva)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A (eu-LISA) Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice Talin (Estonija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Job vacancies

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Finančni referent
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja postopkov spremljanja (m/ž)
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: STATISTIK
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Socialni delavec
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Znanstveni delavec na področju bioinformatike (M/Ž)
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: PRAVNIK
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – vodja ekipe – upravljanje storitev
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji specialist – arhitekt IKT rešitev
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Administrator sistemov IKT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EEA) Evropska agencija za okolje
Lokacija/-e: København (Danska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za KOMUNIKACIJO
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Lokacija/-e: Bilbao (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Tajnik na bolgarskem prevajalskem oddelku
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Svet Evropske unije
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji znanstveni sodelavec – Kemijska informatika
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote za preprečevanje in raziskave
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Lokacija/-e: Bilbao (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pogodbeni uslužbenci
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote – EU Drugs Unit
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: (EMA) Evropska agencija za zdravila
Lokacija/-e: Amsterdam (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: PRAVNIK
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pomočniki/tajniki
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravljavec podatkov/analitik (m/ž)
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EBA) Evropski bančni organ
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - vodja projekta
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (SatCen) Satelitski center Evropske unije
Lokacija/-e: Torrejon de Ardoz (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote za organizirani kriminal EU
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uslužbenec za človeške vire
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za azil (EUAA)
Lokacija/-e: Valletta (Malta)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za usposabljanje na področju javnega zdravja (m/ž)
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Juridisk expert
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: (EMA) Evropska agencija za zdravila
Lokacija/-e: Amsterdam (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za sinergije
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Skupno podjetje za čisti vodik
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: IT uradnik
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pomočnika za storitev IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist – forenzični preiskovalec, forenzika zlonamerne programske opreme
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - Cyber Intelligence
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Znanstveni koordinator (m/ž)
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (FRA) Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Lokacija/-e: Dunaj (Avstrija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: PRAVNIK
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za azil (EUAA)
Lokacija/-e: Valletta (Malta)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Arhivar/arhivarka – elektronski arhivi
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist – storitve na delovnem mestu
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Regulativni uradnik
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECHA) Evropska agencija za kemikalije
Lokacija/-e: Helsinki (Finska)
Rok za oddajo:

Napoteni nacionalni strokovnjak

Naziv delovnega mesta: Strokovnjak
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (eu-LISA) Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Talin (Estonija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Lokacija/-e: Frankfurt (Nemčija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ERCEA) Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Projektni uradnik – podpora pomorskim zmogljivostim
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (ENISA) Evropska agencija za kibernetsko varnost
Lokacija/-e: Atene (Grčija), Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Podpora projektnega uradnika operacijam EU
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: