Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)

Europol je agencija Evropske unije za kazenski pregon. Njegov osnovni namen je prizadevanje za varnejšo Evropo v dobro vseh državljanov EU.

Location
Haag (Nizozemska)