Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Evropski odbor regij

Evropski odbor regij s sedežem v Bruslju je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh držav članic EU. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o zakonodaji EU, ki ima neposredni vpliv na regije in mesta.

Kot uradnik/uradnica v Odboru regij se lahko zaposlite, če uspešno opravite javni natečaj, ki ga na medinstitucionalni ravni organizira Evropski urad za izbor osebja. Evropski odbor regij zaposluje tudi začasne ali pogodbene uslužbence. Zaposleni v lokalni, regionalni in državni upravi ali medvladnih organizacijah se lahko prijavijo na mesta napotenih nacionalnih strokovnjakov.

Location
Bruselj (Belgija)