Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče, ki ima sedež v Luxembourgu, nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU. Sodišče tudi poroča o finančnem poslovodenju v EU.

Sodišče večino svojih uslužbencev izbere z rezervnih seznamov uspešnih kandiatov javnih natečajev, objavljenih na tem spletišču. V določenih okoliščinah lahko zaposli tudi začasne ali pogodbene uslužbence. To velja za vse institucije.

Location
Luxembourg (Luksemburg)