Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Svet Evropske unije

V Svetu, ki ima sedež v Bruslju, se sestajajo ministri iz vseh držav EU, razpravljajo o zakonodajnih predlogih, jih dopolnjujejo in sprejemajo, ter usklajujejo politike. Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznost  glede ukrepov, dogovorjenih na sestankih. Svet EU je skupaj z Evropskim parlamentom glavni organ odločanja Evropske unije.

Svet EU svoje osebje običajno zaposluje prek javnih natečajev in izbirnih postopkov, ki jih na medinstitucionalni ravni pripravlja Evropski urad za izbor osebja. Svet EU zaposluje tudi začasne in pogodbene uslužbence. To velja za vse institucije.

Location
Bruselj (Belgija)