Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (CBE JU)

Skupno podjetje za krožno Evropo na biološki osnovi (CBE JU) je partnerstvo med Evropsko unijo in konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase, v vrednosti 2 milijard evrov, s katerim se v Evropi financirajo projekti za spodbujanje konkurenčnih krožnih industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase.

CBE JU deluje v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa za obdobje 2021–2031. Partnerstvo temelji na uspehu predhodnika, Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI JU), hkrati pa obravnava trenutne izzive, s katerimi se sooča industrija. CBE JU je pravni in univerzalni naslednik BBI JU v zvezi z vsemi pogodbami, sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev in obveznostmi.

Location
Bruselj (Belgija)