Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kdaj bom prejel/a rezultate testa CAST/P z vprašanji izbirnega tipa?

  • Rezultati testov se prek vašega računa EPSO sporočijo približno 10–15 dni po zaključku obdobja testiranja.
  • Pred objavo so bili rezultati predhodno preverjeni, odobreni in potrjeni. Po objavi rezultatov ni več mogoče izpodbijati točnosti testnih vprašanj. 

Kaj naj storim, če med testiranjem, nadzorovanim na daljavo, naletim na tehnično ali organizacijsko težavo, ki bi lahko vplivala na moj test/uspešnost?

Če pride do težave:

  • takoj opozorite nadzornika ali obvestite namensko kontaktno/podporno točko, da se omogoči hitra rešitev, in zahtevajte, da se incident pisno evidentira TER
  • uradno pisno obvestite urad EPSO v 1 koledarskem dnevu (tj. do konca dneva, ki sledi dnevu opravljanja testov) prek spletnega kontaktnega obrazca s kratkim opisom nastale težave.