Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali se potni stroški povrnejo?

Urad EPSO ne prispeva k potnim stroškom, ki nastanejo zaradi vašega sodelovanja na računalniško podprtih testih ali predhodnih/vmesnih testih (tj. testih z vprašanji izbirnega tipa, e-simulaciji nalog in testih prevajanja).

Kandidati, ki so povabljeni na opravljanje študije primera ali pisnega testa s področja natečaja, in katerih stalno prebivališče je v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za prispevek za potne stroške, če se ti testi opravljajo v ocenjevalnem centru (preverite v ustreznem razpisu natečaja).

Kadar se udeležite testov v ocenjevalnem centru, lahko, če izpolnjujete pogoje, zaprosite za prispevek za potne stroške, ne pa za povračilo dejansko nastalih stroškov (člen 2). Glede stroškov bivanja je prispevek predviden samo, če so različni testi v ocenjevalnem centru razdeljeni na dva zaporedna dneva ali presledek med njimi ni daljši od treh dni (člen 6). Prispevka za stroške nastanitve za noč pred opravljanjem testov v ocenjevalnem centru in noč po tem ne boste prejeli v skladu s spodaj navedenimi pravili:

Pomembno:  Zahtevek za prispevek za potne stroške/stroške bivanja s popolno dokumentacijo morate poslati v treh mesecih od datuma testiranja.

Praviloma je podlaga za izračun naslov prebivališča, naveden v vašem računu EPSO.

Če izpolnjujete pogoje za nadomestilo stroškov:

  •  izpolnite obrazca: pravna oseba (izberite Fizična oseba) in finančna identifikacija
  •  ju natisnite in podpišite
  •  banka ožigosa obrazec za finančno identifikacijo
  •  natisnite, izpolnite in podpišite obrazec za prispevek
  •  pošljite zgoraj navedene dokumente s kopijo svoje osebne izkaznice ali potnega lista in dokazilom o potovanju in/ali nastanitvi na naslov:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
1049 Brussels
Belgija

Več o tem, kako zaprositi za prispevek k povrnitvi potnih stroškov in/ali stroškov bivanja, je v povezanem vprašanju.