Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšna pravila ravnanja veljajo v centrih za računalniško podprto testiranje?

Question categories:

Kandidati, ki ne spoštujejo naslednjih pravil ravnanja, so lahko izključeni iz testnega centra in nadaljnega izbirnega postopka.

Upoštevati morate pravila testnega centra Prometric (ki so na dan testiranja na voljo tudi v testnem centru) in vsa navodila osebja v testnem centru.

Vsako testiranje se nadzoruje fizično in z videokamerami. Ko kandidati rešujejo teste, nadzorno osebje dela redne obhode v testnem prostoru in skrbi za varovanje testnega okolja.

Hrana in pijača sta dovoljeni samo v čakalnici, nikakor ne v testnem prostoru. Testni centri ne ponujajo okrepčil.

Teste morate rešiti brez pripomočkov ali opreme, razen tistih, ki so na voljo v centru.

Vse predmete, ki so prepovedani (npr. ure, papir in pisalo, knjige, zapiske, navodila, aktovke, torbe, računala, računalnike, prenosne računalnike, tablične računalnike, mobilne telefone, predvajalnike MP3, fotoaparate itd.), je treba izklopiti (predmete, ki proizvajajo zvok) in shraniti v garderobno omarico. Pri nekaterih testih prevajanja (kadar je tako izrecno navedeno v razpisu natečaja) lahko kandidati prinesejo s seboj svoje slovarje. Preverite Pogosta vprašanja Ali lahko na test prevajanja prinesem svoje slovarje?.

Morda boste morali sneti očala, da jih vizualno pregledajo. 

Nakita, razen poročnega in zaročnega prstana, v testnem prostoru ne smete nositi.

Oblačila in nakit, ki jih je v testnem prostoru dovoljeno nositi, morate imeti ves čas na sebi. Če oblačilo ali nakit snamete, ga morate shraniti v garderobno omarico.

Ne Prometric ne urad EPSO ne prevzemata odgovornosti za izgubljene ali poškodovane predmete, ki jih prinesete v testni center.

Za nosečnice varnostni pregled ni obvezen, zato naj obvestijo osebje testnega centra Prometric, če ga ne želijo opraviti.

Strogo prepovedano je delati kopije in kakorkoli beležiti in javno objaviti vsebino testa. Vsebina testa ostane v celoti last urada EPSO.

Kajenje v testnem centru je strogo prepovedano.

Govorjenje v testnem prostoru je prepovedano. Če potrebujete pomoč, z dvigom roke obvestite nadzorno osebje.

Nevljudno, žaljivo, poniževalno ali ustrahovalno vedenje do osebja in drugih kandidatov ni dopustno in se lahko kaznuje z izključitvijo iz natečajnega postopka.