Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako odpovem termin za računalniško podprto testiranje?

Če ste se odločili, da testov ne boste opravljali, odpovejte svoj termin, da bo na voljo drugim kandidatom. To lahko naredite na spletu, in sicer najpozneje 48 ur pred rezerviranim datumom testa.

Odpoved termina je nepreklicna, vaše sodelovanje v izbirnem postopku se s tem konča.

Sistem za upravljanje rezervacij Prometric je dostopen na povezavi v potrditvenem sporočilu v vašem računu EPSO. Vse podrobnosti o postopku so navedene v vabilu.