Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 31/07/2018

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 5

Ni najmanjšega števila točk – vsi kandidati, ki so uspešno opravili teste, so na rezervnem seznamu.

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date: 02/08/2018 - 15:47

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 26/01/2018

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 21

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 5​

Post date: 05/02/2018 - 14:25

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 15/12/2017

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 26

Post date: 19/12/2017 - 11:38

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Marijana NIKOLIC

Namestnik predsedujočega

Christian WOLMERUD

Člani

Dorte HIERL THISTED
Srdan RAHELIĆ
Etleva CAMILLERI
Yvonne HOOGLAND
Spela TERBOVC
Jaana NIEMINEN-LINQUIST

Nadomestni člani

Caspar CURDT-CHRISTIANSEN
Maja KUSAN
James BORG
Willem MEIJST
Tina GROSEL DAVIES
Paula CANDELL
Joseph CARUAN
Satu NIEMINEN
Liesbet DE BRABANDER
Frédéric QUEVY

 

Post date: 18/12/2017 - 10:52

Število prijav: 39

Post date: 14/11/2017 - 11:07

Zaradi vzdrževanje sistema morda ne boste mogli uporabljati nekaterih vzorčnih testov na spletišču.

V času od: 15/10/2017 - 15:00

do: 15/10/2017 - 17:00

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.

 

Post date: 13/10/2017 - 17:18