Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Strokovno-tehnični uslužbenci v stavbnem sektorju - Koordinatorji/tehniki za gradnjo stavb

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 04/09/2018 Število kandidatov na rezervnem seznamu: 13 Najmanjše število točk: 101,5​ Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date:

Povabilo v ocenjevalni center - Strokovno-tehnični uslužbenci v stavbnem sektorju - Strokovno-tehnični uslužbenci za varnost pri delu / varnost stavb

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 16/05/2018 Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 38 Najmanjše število potrebnih točk: 24​

Post date:

Demonstracije/stavke

Opozarjamo, da bosta v Bruslju dne 16/05/2018 demonstracija in stavka. Promet v belgijskem prometnem omrežju bo moten in spremenjen, tudi cestni promet. Če na ta dan opravljate teste ali preskus v ocenjevalnem centru v Bruslju, priporočamo, da se posvetujete s svojo potovalno agencijo ali operaterjem in poskrbite, da boste lahko prispeli pravočasno. Posodobljene informacije bodo na voljo na spletnih straneh: belgijske železnice , javni potniški promet v Bruslju

Post date:

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO ) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje , predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije. Predsedujoči KERKHOFS Serge Namestnik predsedujočega SOTIRCHOS Ilias VAN EECHAUTE Marc Člani Kalossakas, Konstantinos Stanescu, Suzana Stendera-Bzdela, Paulina Saliba, Paul Ilieva Moriceau, Jolita Aubry, Charles Nassos, Nikolaos De Sterck, Harald Grijseels, Dirk Morello, Enrico Bosman, Didier Lecloux, Eric Nadomestni člani Miranda Perales, Francisco Catalani, Simone Doclot, Michel Bellomo, Joseph Islamaj, Agim Delgado Saez, Rogers

Post date:

Rezultati pristopnih testov – druga faza

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 18/12/2017 Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 36 Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 24​

Post date:

Rezultati pristopnih testov – prva faza

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 24/10/2017 Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 125

Post date:

Število prijav - Strokovno-tehnični uslužbenci v stavbnem sektorju - Strokovno-tehnični uslužbenci za varnost pri delu / varnost stavb

Število prijav: 208

Post date: