Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Parlamentarno pomožno osebje

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 22/11/2021 Število kandidatov na rezervnem seznamu: 24 Najmanjše število točk: 124​ Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date:

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO ) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje , predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije. Predsedujoči Gonzalez Gonzalez, Maria Marta Namestnik predsedujočega Borkovcova, Petra Jarecsni Laszlo Člani Achim, Elisabeta Nicolas, Véronique Rothbart, Kerstin Perez Abad, José Sans I Boronat, Magdalena Meijst, Willem Godart, Pascal Gregoire, Emmanuel Licata, Maria-Concetta Moeneclaey, Ann Girginov, Kiril BAKANE Inga De Azevedo E Bourbon Maria João SCHENK Anette, WALSH Donal DARCHE Nathalie Nadomestni člani N/A

Post date:

Povabilo v ocenjevalni center - Parlamentarno pomožno osebje

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 18/02/2020 Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 52 Najmanjše število potrebnih točk: 33​

Post date:

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Parlamentarno pomožno osebje

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 03/02/2020 Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 52 Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 33​

Post date:

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Parlamentarno pomožno osebje

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 02/12/2019 Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 336

Post date:

Število prijav - Parlamentarno pomožno osebje

Število prijav: 1025

Post date: