Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 26/02/2020 Število kandidatov na rezervnem seznamu: 17 Najmanjše število točk: 100,5​ Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Post date:

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO ) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje , predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije. Predsedujoči Madeja Leszek Namestnik predsedujočega Saliba Paul De Sousa Conceição Isabel Člani Ortega Sánchez Aurora Knudsen Morten Auman Marnix D'Ago Giuseppe Doring Constantin Van Acker Geert Laboure Laurent Rodriguez Vico Manuel Arrazola Delgado Maria Jarecsni Laszlo Le Glaunec Jean-Stéphane Mermety Frederic Matelyte Giedre Augustinov Boris Petru Kuklis Tomas Bracke Niels Nadomestni člani N/A

Post date:

Povabilo v ocenjevalni center - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov

Objava povabila v ocenjevalni center v kandidatovem računu EPSO: 09/09/2019 Približno število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center: 52 Najmanjše število potrebnih točk: 31​

Post date:

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 02/07/2019 Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 51 Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 31​

Post date:

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 05/06/2019 Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 102

Post date:

Popravek razpisa javnega natečaja - Upravni uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov

Razpis natečaja za ta izbirni postopek je bil popravljen. Popravek tega razpisa je na voljo v razdelku Pomembni dokumenti na zadevni spletni strani natečaja .

Post date: