Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pilotný prieskum úradu EPSO týkajúci sa rozmanitosti – hlavné zistenia

Úrad EPSO dokončil svoju hĺbkovú analýzu odpovedí získaných v rámci pilotného prieskumu rozmanitosti, ktorý začal v roku 2021, práve včas pred začiatkom Európskeho mesiaca rozmanitosti (ktorým je už tradične mesiac máj).

Na základe viac ako 6 000 doručených odpovedí a dobrovoľných vyhlásení respondentov si teraz môžete prečítať našu novú brožúru, ktorá obsahuje hlavné zistenia a závery vrátane kľúčových charakteristík súčasnej skupiny uchádzačov úradu EPSO.

Okrem brožúry sme uverejnili aj leták, na ktorom sú prehľadnou formou uvedené kľúčové informácie o pilotnom prieskume úradu EPSO týkajúcom sa rozmanitosti.

Okrem toho tu nájdete ďalšiu spätnú väzbu o samotnom prieskume, jeho obmedzeniach, ako aj o ďalších krokoch, ktoré plánujeme prijať na ďalšie zvýšenie nášho dosahu na skupiny obyvateľstva, ktoré sú medzi uchádzačmi nedostatočne zastúpené. Cieľom je zvýšiť rozmanitosť skupiny uchádzačov úradu EPSO tak, aby lepšie odrážala rozmanitosť členských štátov.

Aktualizovaný dátum
26/05/2023 - 16:00