Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi úrad EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

Takisto Vás vyzývame, aby ste si preštudovali stránku s voľnými pracovnými miestami siete agentúr EÚ (EUAN).


EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Právnici lingvisti pre španielsky jazyk (ES) Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Právnici lingvisti pre portugalský jazyk (PT) Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Právnici lingvisti pre slovenský jazyk (SK) Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Právnici lingvisti pre anglický jazyk (EN) Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Právnici lingvisti pre holandský jazyk (NL) Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Právnici lingvisti pre litovský jazyk (LT) Právo AD 7 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Financie (CAST Permanent) Hospodárstvo, financie a štatistika FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) Informačné technológie FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) Európska verejná správa FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnostné operácie (CAST Permanent) Security FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Korektori (CAST Permanent) Jazyky FG III Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) Podporný personál FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnosť v oblasti IT (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) Podporný personál FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnostné operácie vrátane regionálnej bezpečnosti (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Právo (CAST Permanent) Právo FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Komunikácia (CAST Permanent) Komunikácia FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Technická bezpečnosť (CAST Permanent) Security FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Prekladatelia (CAST Permanent) Jazyky FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) Európska verejná správa FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) Podporný personál FG I Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Správa budov (CAST Permanent) Európska verejná správa FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) Ľudské zdroje FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnosť informácií a dokumentov (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) Podporný personál FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Job vacancies
Stáli zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Expert na technológie a ochranu osobných údajov Informačné technológie AD 5 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Brusel (Belgicko)
Hlavný poradca Európska verejná správa AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Hlavný poradca Európska verejná správa AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Zástupca generálneho riaditeľa Európska verejná správa AD 15 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Hlavný poradca Európska verejná správa AD 14 Európska komisia Brusel (Belgicko)
Správa záznamov a archívy Politický úradník Európska verejná správa AD 5 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Brusel (Belgicko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Výskumný pracovník Veda a výskum FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Finančný asistent Veda a výskum FG III Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo Brusel (Belgicko)
Asistent pre bezpečnosť Security FG III Európska komisia Brusel (Belgicko)
Sociálny pracovník Podporný personál FG III Európska komisia Brusel (Belgicko)
Projektový poradca Veda a výskum FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Referent pre situácie nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok (m/ž) Európska verejná správa FG IV (EMA) Európska agentúra pre lieky Amsterdam (Holandsko)
Asistent pre udržiavanie vzťahov (M/Ž) Európska verejná správa FG III (EMA) Európska agentúra pre lieky Amsterdam (Holandsko)
asistent pre ľudské zdroje
Ľudské zdroje FG III Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) Riga (Lotyšsko)
ŠTATISTIK Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
PRÁVNIK Právo FG IV (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Kancelársky asistent pre správu pošty (ž/m) Podporný personál N/A (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Úradník zodpovedný za podujatia Európska verejná správa FG IV Európsky orgán práce (ELA) Bratislava (Slovensko)
administratívny asistent
Európska verejná správa FG III Európsky orgán práce (ELA) Bratislava (Slovensko)
administratívny asistent
Podporný personál FG III Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Brusel (Belgicko)
Dátový analytik Veda a výskum FG IV Európsky orgán práce (ELA) Bratislava (Slovensko)
Úradník pre politiku Európska verejná správa FG IV (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov Ľubľana (Slovinsko)
Odborník – vývoj dátových produktov (m/ž) Informačné technológie FG IV (EEA) Európska environmentálna agentúra Kodaň (Dánsko)

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi úrad EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

Takisto Vás vyzývame, aby ste si preštudovali stránku s voľnými pracovnými miestami siete agentúr EÚ (EUAN).


EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Pracovné zaradenie: Právnici lingvisti pre holandský jazyk (NL)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právnici lingvisti pre portugalský jazyk (PT)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právnici lingvisti pre anglický jazyk (EN)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právnici lingvisti pre slovenský jazyk (SK)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právnici lingvisti pre španielsky jazyk (ES)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Právnici lingvisti pre litovský jazyk (LT)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Pracovné zaradenie: Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Právo (CAST Permanent)
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Korektori (CAST Permanent)
Domain(s):
Jazyky
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Bezpečnostné operácie (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Financie (CAST Permanent)
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Správa budov (CAST Permanent)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Prekladatelia (CAST Permanent)
Domain(s):
Jazyky
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Technická bezpečnosť (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Bezpečnosť informácií a dokumentov (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Komunikácia (CAST Permanent)
Domain(s):
Komunikácia
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Bezpečnosť v oblasti IT (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Bezpečnostné operácie vrátane regionálnej bezpečnosti (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent)
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Inštitúcie EÚ
Dátum uzávierky: no deadline for application
Job vacancies

Stáli zamestnanci

Pracovné zaradenie: Zástupca generálneho riaditeľa
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správa záznamov a archívy Politický úradník
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Hlavný poradca
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Hlavný poradca
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Hlavný poradca
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Expert na technológie a ochranu osobných údajov
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Programový manažér (M/Ž)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Nikózia (Cyprus)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník pre politiku
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Odborník – vývoj dátových produktov (m/ž)
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (EEA) Európska environmentálna agentúra
Miesto(-a): Kodaň (Dánsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sociálny pracovník
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre udržiavanie vzťahov (M/Ž)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Kancelársky asistent pre správu pošty (ž/m)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: administratívny asistent
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: asistent pre ľudské zdroje
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Miesto(-a): Riga (Lotyšsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre bezpečnosť
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Dátový analytik
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Európsky orgán práce (ELA)
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Manažér procesu surveillance
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Projektový poradca
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: ŠTATISTIK
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník zodpovedný za podujatia
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európsky orgán práce (ELA)
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista na ľudské zdroje
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Miesto(-a): Varšava (Poľsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký pracovník v oblasti bioinformatiky
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent pre situácie nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok (m/ž)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky: