Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Otvorené výberové konania

Hľadáte kariéru v EÚ?

Na tejto stránke si môžete prezerať kariérne príležitosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ vrátane všetkých výberových konaní, ktoré riadi úrad EPSO: Výberové konania na pozície stálych úradníkov a „časovo neobmedzené výberové konania CAST“.

Ak si chcete nájsť kariéru v EÚ, na prehľadávanie kariérnych príležitostí môžete použiť náš „vyhľadávač“ na pravej strane tejto webovej stránky.

V časti „voľné pracovné miesta“ nájdete výber aktuálnych pracovných príležitostí. Úplný zoznam konkrétnych voľných pracovných miest nájdete na stránkach inštitúcií a orgánov EÚ venovaných kariére.

Takisto Vás vyzývame, aby ste si preštudovali stránku s voľnými pracovnými miestami siete agentúr EÚ (EUAN).


Job vacancies
Dočasní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Regulačná referentka Veda a výskum AD 6 (ECHA) Európska chemická agentúra Helsinki (Fínsko)
Vedúci oddelenia – EÚ pre organizovaný zločin Európska verejná správa AD 9 (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva Haag (Holandsko)
Pracovník ľudských zdrojov Ľudské zdroje AD 5 Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) Valletta (Malta)
Vedúci odborník na translačné vedy (m/ž) Veda a výskum AD 8 (EMA) Európska agentúra pre lieky Amsterdam (Holandsko)
Pracovník IT služieb Informačné technológie AD 7 Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
Vedúci oddelenia pre KOMUNIKÁCIU Komunikácia AD 9 (EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Bilbao (Španielsko)
Referent IT Informačné technológie AD 7 Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
Asistenti/sekretári Právo AST 3 Súdny dvor Európskej únie Luxemburg (Luxembursko)
Zmluvní zamestnanci
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Projektový poradca Veda a výskum FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Asistent pre udržiavanie vzťahov (M/Ž) Európska verejná správa FG III (EMA) Európska agentúra pre lieky Amsterdam (Holandsko)
Dátový analytik Veda a výskum FG IV Európsky orgán práce (ELA) Bratislava (Slovensko)
Bezpečnostný úradník Informačné technológie FG IV Európska komisia Brusel (Belgicko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
Finančný asistent Veda a výskum FG III Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo Brusel (Belgicko)
Úradník zodpovedný za podujatia Európska verejná správa FG IV Európsky orgán práce (ELA) Bratislava (Slovensko)
Odborník – vývoj dátových produktov (m/ž) Informačné technológie FG IV (EEA) Európska environmentálna agentúra Kodaň (Dánsko)
Projektový poradca Európska verejná správa FG IV Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Brusel (Belgicko)
administratívny asistent
Európska verejná správa FG III Európsky orgán práce (ELA) Bratislava (Slovensko)
Projektový pracovník Európska verejná správa FG III (CEPOL) Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva Budapešť (Maďarsko)
PRÁVNIK Právo FG IV (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Vedecký pracovník v oblasti bioinformatiky Veda a výskum FG IV (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Manažér procesu surveillance Informačné technológie FG IV (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Štokholm (Švédsko)
Programový manažér (M/Ž) Európska verejná správa FG IV Európska komisia Nikózia (Cyprus) no deadline for application
administratívny asistent
Podporný personál FG III Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Brusel (Belgicko)
Asistent pre bezpečnosť Security FG III Európska komisia Brusel (Belgicko)
Referent pre situácie nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok (m/ž) Európska verejná správa FG IV (EMA) Európska agentúra pre lieky Amsterdam (Holandsko)
ŠTATISTIK Hospodárstvo, financie a štatistika FG IV Európska komisia Luxemburg (Luxembursko)
Výskumný/-á pracovník/-íčka Veda a výskum FG IV Joint Research Centre Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko) no deadline for application
Úradník pre politiku Európska verejná správa FG IV (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov Ľubľana (Slovinsko)
Špecialista na ľudské zdroje Ľudské zdroje FG IV (FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Varšava (Poľsko)
Referent finančnej podpory pre projekty medzinárodnej spolupráce Podporný personál FG III (EMCDDA) Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť Lisabon (Portugalsko)
Sociálny pracovník Podporný personál FG III Európska komisia Brusel (Belgicko)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Pracovné zaradenie Domain(s) Trieda Institution/Agency Miesto(-a) Dátum uzávierky
Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent) Ľudské zdroje FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Korektori (CAST Permanent) Jazyky FG III Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnostné operácie (CAST Permanent) Security FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Sekretári/administratívni pracovníci (CAST Permanent) Podporný personál FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Prekladatelia (CAST Permanent) Jazyky FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Technická bezpečnosť (CAST Permanent) Security FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Projektové/programové riadenie (CAST Permanent) Európska verejná správa FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Pedagogickí psychológovia (CAST Permanent) Podporný personál FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnosť informácií a dokumentov (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Financie (CAST Permanent) Hospodárstvo, financie a štatistika FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Personál v oblasti starostlivosti o deti (CAST Permanent) Podporný personál FG II Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnosť v oblasti IT (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Manuálni a pomocní administratívni pracovníci (CAST Permanent) Podporný personál FG I Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Informačné a komunikačné technológie (CAST Permanent) Informačné technológie FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Právo (CAST Permanent) Právo FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Správa budov (CAST Permanent) Európska verejná správa FG II, FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Politické záležitosti/politiky EÚ (CAST Permanent) Európska verejná správa FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Bezpečnostné operácie vrátane regionálnej bezpečnosti (CAST Permanent) Security FG III, FG IV Inštitúcie EÚ N/A no deadline for application
Job vacancies

Zmluvní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Projektový pracovník
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (CEPOL) Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
Miesto(-a): Budapešť (Maďarsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Výskumný/-á pracovník/-íčka
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Joint Research Centre
Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Úradník pre politiku
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Kancelársky asistent pre správu pošty (ž/m)
Domain(s):
Podporný personál
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Úradník zodpovedný za podujatia
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európsky orgán práce (ELA)
Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Finančný asistent
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Odborník – vývoj dátových produktov (m/ž)
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (EEA) Európska environmentálna agentúra
Miesto(-a): Kodaň (Dánsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre udržiavanie vzťahov (M/Ž)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:

Dočasní zamestnanci

Pracovné zaradenie: Pravni strokovnjak
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia pre KOMUNIKÁCIU
Domain(s):
Komunikácia
Institution/Agency: (EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Miesto(-a): Bilbao (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Referent IT
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent pre IT
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistent IT služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (EuroHPC) Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia prevencie a výskumu
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Miesto(-a): Bilbao (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedecký koordinátor
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (FRA) Agentúra Európskej únie pre základné práva
Miesto(-a): Viedeň (Rakúsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Archivár – Elektronické archívy
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Pracovník IT služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Európska komisia
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správca údajov/analytik
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – vedúci tímu – Manažment služieb
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia IT
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (EDA) Európska obranná agentúra
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Senior špecialista – ICT Solutions Architect
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Správca systémov IKT
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (EEA) Európska environmentálna agentúra
Miesto(-a): Kodaň (Dánsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci úseku odbornej prípravy v oblasti verejného zdravia (m/ž)
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Sekretár (m/ž) – bulharské prekladateľské oddelenie
Domain(s):
Jazyky
Institution/Agency: Rada Európskej únie
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník pre synergie
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: Spoločný podnik pre čistý vodík
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Starší vedecký pracovník – chemická informatika
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EFSA) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Miesto(-a): Parma (Taliansko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci odborník na translačné vedy (m/ž)
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista – forenzný expert, forenzná analýza škodlivého softvéru
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista - Cyber Intelligence
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Zmluvní zamestnanci
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia – Protidrogová jednotka EÚ
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedenie odboru
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Asistenti/sekretári
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Súdny dvor Európskej únie
Miesto(-a): Luxemburg (Luxembursko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Špecialista – Služby na pracovisku
Domain(s):
Informačné technológie
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Specialist - Manager de proiect
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (SatCen) Satelitné stredisko Európskej únie
Miesto(-a): Torrejon de Ardoz (Španielsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vedúci oddelenia – EÚ pre organizovaný zločin
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva
Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Regulačná referentka
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: (ECHA) Európska chemická agentúra
Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Pracovník ľudských zdrojov
Domain(s):
Ľudské zdroje
Institution/Agency: Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: PRÁVNIK
Domain(s):
Právo
Institution/Agency: Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)
Miesto(-a): Valletta (Malta)
Dátum uzávierky:

Vyslaní národní experti (SNE)

Pracovné zaradenie: Expert na politiku
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (eu-LISA) Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Miesto(-a): Tallinn (Estónsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Európska verejná správa
Institution/Agency: (eu-LISA) Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Miesto(-a): Tallinn (Estónsko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika, Európska verejná správa, Vonkajšie vzťahy, Právo, Podporný personál
Institution/Agency: (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Komunikácia
Institution/Agency: (EIGE) Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Miesto(-a): Vilnius, Litva
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Hospodárstvo, financie a štatistika
Institution/Agency: (EIOPA) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
Miesto(-a): Frankfurt (Nemecko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Veda a výskum
Institution/Agency: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky:
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika, Európska verejná správa, Vonkajšie vzťahy, Právo, Podporný personál
Institution/Agency: (ESMA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Dátum uzávierky: no deadline for application
Pracovné zaradenie: Vyslaní národní experti (SNE)
Domain(s):
Komunikácia, Hospodárstvo, financie a štatistika, Právo
Institution/Agency: Európsky výbor regiónov
Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Dátum uzávierky: no deadline for application