Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 vychádza z prvého a druhého Programu partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania. Tento nový spoločný podnik je partnerstvom medzi EÚ a združením EDCTP, ktorého členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

Cieľom tohto partnerstva je urýchlenie klinického vývoja nových alebo vylepšených zdravotníckych technológií na identifikáciu, liečbu a prevenciu infekčných chorôb súvisiacich s chudobou a zanedbávaných infekčných chorôb vrátane nových či opätovne sa vyskytujúcich infekčných chorôb. Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 financuje aj činnosti zamerané na budovanie výskumných kapacít v Afrike, podporu kariéry výskumných pracovníkov a posilňovanie a vnútroštátnych systémov výskumu v oblasti zdravia.

Spoločný podnik Globálne zdravie EDCTP3 bol zriadený na obdobie do konca roku 2031 a disponuje rozpočtom vo výške 1,6 mld. eur.

Location
Brusel (Belgicko)