Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

(FRONTEX) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, podporuje, koordinuje a rozvíja riadenie európskych hraníc v súlade s Chartou základných práv EÚ a koncepciou integrovaného riadenia hraníc.

Location
Varšava (Poľsko)